Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

De 30%-regeling

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013154993
Direct te downloaden

Samenvatting

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om op forfaitaire basis de extraterritoriale kosten van een werknemer te vergoeden. Deze bundel over de 30%-regeling is hét standaardwerk dat elke adviseur die werkt met deze regeling op zijn bureau moet hebben liggen.

Geen enkele andere publicatie behandelt de 30%-regeling zo uitgebreid en zo uitputtend als deze bundel. Aan de orde komen de geschiedenis van de 30%-regeling, de voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen en de neveneffecten van het gebruik van de 30%-regeling. Ook behandelen de auteurs de toegenomen internationale mobiliteit van werknemers.

30%-regeling
In de loop der jaren is de regeling een aantal keer gewijzigd. De regeling was oorspronkelijk bedoeld om hoogopgeleide, specifiek deskundige, schaarse werknemers naar Nederland te halen. Inmiddels kan elke uit het buitenland afkomstige werknemer die iets meer verdient dan modaal hier gebruik van maken.

Deze verruiming, de extraterritoriale kosten van de werkkostenregeling, het overgangsrecht en vele andere aspecten komen aan bod. Ook komt aan de orde hoe de vergoedingsregeling werkt voor uitgezonden werknemers.

De 150 km-eis is in deze druk geïntegreerd in de tekst van de andere hoofdstukken. Uiteraard is deze uitgave volledig geactualiseerd en is alle jurisprudentie bijgewerkt. Alle per 2019 ingevoerde wijzigingen in de regeling zijn verwerkt.

Iedere student, accountant of belastingadviseur die de laatste stand wil weten én zich de 30%-regeling snel eigen wil maken, komt uit bij deze titel uit de Fed Fiscale Brochures.

Specificaties

ISBN13:9789013154993
Trefwoorden:werknemer
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:178
Druk:2
Verschijningsdatum:29-8-2019
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Marjon Weerepas

Marjon Weerepas is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht bij de Capaciteitsgroep Belastingrecht.

Andere boeken door Marjon Weerepas

Over H. de Vries

Mr. H. de Vries is werkzaam als senior tax manager bij Deloitte Global Employer Services in Rotterdam.

Andere boeken door H. de Vries

Over Hans van den Hurk

Hans van den Hurk treedt op als adviseur, opleider en publicist via zijn adviesbureau DialoogAmsterdam. Hij is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Op deze gebieden adviseert hij ondernemingsraden, vakbondsgroepen en P&O-afdelingen.

Andere boeken door Hans van den Hurk

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Plan van behandeling / 3

HOOFDSTUK 2 De historie van de regeling / 5
2.1 Inleiding / 5
2.2 Introductie van de regeling (1959-1985) / 5
2.3 35%-regeling (1985-2001) / 7
2.4 30%-regeling (2001-2012) / 12
2.5 Wijzigingen vanaf 1 januari 2012 / 14
2.5.1 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2012 / 14
2.5.2 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2013 / 15
2.6 Evaluatie van de 30%-regeling in 2016-2017 / 15
2.6.1 Rapport Algemene Rekenkamer / 16
2.6.2 Onderzoek Fiscaal Economisch Instituut / 17
2.6.3 Rapport Dialogic / 18
2.6.3.1 Wie maakt gebruik van de regeling? / 18
2.6.3.2 Verhouding 30%-forfait en werkelijke kosten / 18
2.6.3.3 Is de 30%-regeling een doeltreffend instrument? / 19
2.6.3.4 Is de 30%-regeling een doelmatig instrument? / 19
2.6.3.5 Beleidsoverwegingen / 20
2.6.3.6 Reacties op de evaluatie door Dialogic / 20
2.6.3.7 Alternatieve aanpassingen in de regeling / 21
2.6.4 Reactie kabinet op evaluaties / 22
2.7 Wijzigingen met ingang van 1 januari 2019 / 23
2.7.1 Overgangsrecht / 23

HOOFDSTUK 3 Vergoeding voor extraterritoriale kosten / 25
3.1 Inleiding / 25
3.2 30%-regeling (tot 1 januari 2011) / 26
3.2.1 Bewijsregel / 27
3.2.2 Duur van de regeling / 32
3.2.3 Vergoeding werkelijke kosten / 33
3.2.4 Extraterritoriale kosten / 34
3.2.5 Schoolgelden / 42
3.3 30%-regeling (werkkostenregeling) / 43
3.3.1 Bewijsregel / 45
3.3.2 Duur van de regeling / 46
3.3.3 Gerichte vrijstelling / 47
3.3.4 Continue toetsing / 47
3.3.5 Overgangsregeling (vervallen per 31 december 2014) / 47
3.4 Gelijkheidsbeginsel / 48

HOOFDSTUK 4 Ingekomen werknemers / 51
4.1 Inleiding / 51
4.2 Werknemer in de zin van artikel 2 Wet LB 1964 / 54
4.2.1 Fictieve dienstbetrekking / 55
4.2.2 Voorperiode/BV in oprichting / 55
4.3 Inhoudingsplichtige / 56
4.3.1 Verschuiven van inhoudingsplicht / 57
4.4 Specifieke deskundigheid / 57
4.4.1 Specifieke deskundigheid – voor 1 januari 2012 / 58
4.4.2 Specifieke deskundigheid – vanaf 1 januari 2012 / 59
4.4.2.1 Looneisen / 60
4.4.2.2 Herleiden van het loon naar jaarbasis / 62
4.4.3 Peildatum specifieke deskundigheid / 63
4.5 Schaarste / 64
4.5.1 Schaarste – situatie voor 1 januari 2012 / 64
4.5.2 Schaarste – situatie vanaf 1 januari 2012 / 65
4.6 150 km-vereiste / 66
4.6.1 Achtergrond / 66
4.6.2 Jurisprudentie / 69
4.6.2.1 Rechtbank Haarlem / 69
4.6.2.2 Rechtbank Breda / 71
4.6.2.3 Conclusie A-G Niessen inzake Rechtbank Breda / 73
4.6.2.4 Verwijzingsuitspraak Hoge Raad / 74
4.6.2.5 Hof van Justitie (Sopora) / 79
4.6.2.6 Aanvullende conclusie A-G Niessen / 80
4.6.2.7 Eindoordeel Hoge Raad / 80
4.6.3 Uitzonderingen / 82
4.7 Tussentijdse toets / 82
4.7.1 Tussentijdse toets – situatie voor 1 januari 2012 / 82
4.7.2 Tussentijdse toets – situatie vanaf 1 januari 2012 / 83
4.8 Wisseling van inhoudingsplichtige / 84
4.8.1 Wisseling van inhoudingsplichtige – situatie voor 1 januari 2012 / 85
4.8.2 Wisseling van inhoudingsplichtige – situatie vanaf 1 januari 2012 / 86
4.9 Aanvraagtermijn en ingangsdatum / 87
4.10 Looptijd en vermindering van de looptijd / 88
4.10.1 Looptijd / 88
4.10.1.1 Maximale looptijd – situatie voor 1 januari 2012 / 88
4.10.1.2 Maximale looptijd – situatie vanaf 1 januari 2012 / 89
4.10.1.3 Maximale looptijd – situatie vanaf 1 januari 2019 / 89
4.10.1.4 Verkorting looptijd voor bestaande gevallen per 2019 / 89
4.10.2 Korting: eerdere tewerkstelling of verblijf / 90
4.10.2.1 Korting: eerdere tewerkstelling of verblijf – situatie voor 1 januari 2012 / 90
4.10.2.2 Korting: eerdere tewerkstelling of verblijf – situatie vanaf 1 januari 2012 / 91
4.10.3 Korting: niet tijdig doen van verzoek / 92
4.10.4 Korting: eerder zijn van werknemer in de zin van artikel 2 Wet LB 1964 / 92
4.10.5 Afronding van korting / 93
4.11 Einddatum van de regeling / 93
4.11.1 Einddatum – situatie voor 1 januari 2012 / 93
4.11.2 Einddatum – situatie vanaf 1 januari 2012 / 94
4.12 Aanvraag / 95
4.12.1 Aanvraagtermijn / 96
4.12.2 Wisseling van inhoudingsplichtige / 96
4.13 Overgangsrecht / 96
4.13.1 Overgangsrecht – verstreken looptijd op 1 januari 2012 langer dan vijf jaar / 97
4.13.2 Overgangsrecht – verstreken looptijd op 1 januari 2012 korter dan vijf jaar / 97
4.13.3 Overgangsrecht – wisseling van inhoudingsplichtige / 98
4.14 Terugwerkende kracht, rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel / 98
4.14.1 Rechtszekerheidsbeginsel / 99
4.14.2 Vertrouwensbeginsel / 100

HOOFDSTUK 5 Toepassing van de regeling / 103
5.1 Inleiding / 103
5.2 Hoogte van de maximale 30%-vergoeding: grondslag / 103
5.2.1 Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking / 103
5.2.2 Geen voorkoming van dubbele belasting / 104
5.2.3 Ontslagvergoeding en 30%-regeling / 105
5.2.4 Toepassen regeling als werknemer ook nog andere inkomsten heeft / 105
5.3 Hoogte van de maximale 30%-vergoeding: schoolgelden internationale school / 105
5.4 Splitsen van loon en gebruik van addendum / 106
5.4.1 Neveneffecten bij het verlagen van brutoloon / 107
X
Inhoudsopgave
5.4.2 Ingekomen werknemers met nettoloon of tax-equalisation-afspraak / 107
5.5 30%-regeling en nagekomen inkomsten / 108
5.5.1 Nagekomen inkomsten genoten voor 1 januari 2012 / 108
5.5.2 Nagekomen inkomsten genoten na 1 januari 2012 / 109
5.6 30%-regeling en salary split / 110
5.7 30%-regeling toepassen in de aangifte inkomstenbelasting / 111

HOOFDSTUK 6 Uitgezonden werknemers / 113
6.1 Inleiding / 113
6.2 Definitie uitgezonden werknemer / 114
6.2.1 Inleiding / 114
6.2.2 Ambtenaren / 115
6.2.3 Ontwikkelingswerkers / 117
6.2.4 Wetenschappers / 118
6.2.5 Periode / 118
6.3 Fiscale gevolgen regeling / 119
6.4 Nadere regelgeving kosten / 120

HOOFDSTUK 7 Neveneffecten 30%-regeling / 127
7.1 Inleiding / 127
7.2 Partiële buitenlandse belastingplicht / 127
7.2.1 Wie kan er kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht? / 128
7.2.2 Gevolgen van de keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht / 129
7.2.3 Amerikanen en Greencard-houders / 130
7.2.4 Begin of einde partiële buitenlandse belastingplicht in het kalenderjaar / 131
7.2.5 Inwonerschap voor toepassing belastingverdragen / 132
7.3 Pensioenopbouw / 133
7.4 Sociale zekerheid / 134
7.5 Rijbewijs omwisselen / 134

Loonheffingen. Extraterritoriale werknemers; 30%-regeling / 137
Literatuurregister / 155
Jurisprudentieregister / 159
Trefwoordenregister / 163

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De 30%-regeling