Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Bestuur en beheer na faillietverklaring

Gebonden Nederlands 2020 9789013157246
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Wat mag een curator doen? Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel? Wie controleert hem? De titel geeft uitvoerig antwoord op deze kernvragen. De uitgave bevat recente rechterlijke uitspraken en actuele literatuur, die iedere gespecialiseerde jurist in het insolventierecht zou moeten kennen.

Heeft u als jurist veel te maken met het insolventierecht? Dan is Bestuur en beheer na faillietverklaring een waardevolle toevoeging aan uw collectie. U vindt in deze uitgave diepgaand commentaar op de versterkte positie van de faillissementscurator, waaronder de recent inwerking getreden verplichting tot fraudesignalering, de mogelijkheid een bestuursverbod op te laten leggen en de verruiming van de bevoegdheid om van bestuurders en commissarissen informatie op te eisen. Alle rechtspraak en relevante literatuur, vanaf de vorige bewerking eind 2014 verschenen, is verwerkt.

Faillietverklaring inhoudelijk
Deze titel is onderdeel van de serie Wessels Insolventierecht. Deze serie bestaat uit tien delen. Bestuur en beheer na faillietverklaring is het onderwerp van Wessels IV 2020. In het bijzonder wordt hierin art. 64-107 Faillissementswet behandelt. De auteur bespreekt uitgebreid de aansprakelijkheid van de curator en de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank.

Beschouwingen over onder meer de volgende onderwerpen passeren de revue:
- De schuldeiserscommissie
- Vergaderingen van de schuldeisers
- Voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring, zoals de faillissementsgijzeling
- De bijzondere wettelijke beheerstaken van de curator, waaronder de boedelbeschrijving
- Het voortzetten van het bedrijf
- Het vervreemden van goederen vóór de staat van insolventie
- Het aangaan van schikkingen

Sinds 2017 is het mogelijk dat de curator informatie kan krijgen van de gefailleerde schuldenaar, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen. Eveneens mogelijk is het verkrijgen van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van Financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enquête. Er is daarom speciaal een afzonderlijk hoofdstuk aan dit thema besteed. Tot slot besteedt de auteur uitvoerig aandacht aan de sedert 2016 geldende wettelijke regeling van het civielrechtelijke bestuursverbod.

Specificaties

ISBN13:9789013157246
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:470
Druk:5
Verschijningsdatum:28-2-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Bob Wessels

Bob Wessels is Professor Emeritus of International Insolvency Law at the University of Leiden (The Netherlands). He held that chair from 2007-2014. He has been Professor of Commercial Law at the Vrije University Amsterdam from 1988-2008. He has over 40 years of experience as an independent legal counsel and arbitrator, provided expert evidence for cases in Belgium, Greece, Ireland, Poland, Sweden, Switzerland, UK and USA, and acted as consultant to the International Monetary Fund and the World Bank. From 1987-2016 he has been a Deputy Justice at the Court of Appeal (The Hague, The Netherlands). He is a Fellow of the American College of Bankruptcy, member of the American Law Institute and the European Law Institute, Honorary Member of INSOL Europe and Chairman of the Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Since 2010 he has been Expert Counsel to the European Commission in matters of restructuring and insolvency. Interviews Oude oplossingen populair in kredietcrisis naar aanleiding van het symposium 'De kredietcrisis: stand van zaken en wat staat er nog te gebeuren' van de Juridische PAO in Leiden.

Andere boeken door Bob Wessels

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Gedetailleerde inhoudsopgave / XV
Lijst van gebruikte afkortingen / XXXIII
Verkort aangehaalde literatuur / XLI

I. BESTUUR EN BEHEER NA FAILLIETVERKLARING / 1
§ I.1 Inleidende opmerkingen / 1
§ I.2 Herijking Faillissementswet / 4
§ I.3 Europa / 10

II. DE RECHTER-COMMISSARIS / 13
§ II.1 Benoeming en taak van de rechter-commissaris / 13
§ II.2 Getuigen en deskundigen / 30
§ II.3 Beschikkingen van de rechter-commissaris en rechtsmiddelen
daartegen / 51
§ II.4 Aansprakelijkheid van de rechter-commissaris / 84

III. DE CURATOR / 91
§ III.1 Taak van de curator / 91
§ III.2 Aanstelling als curator / 118
§ III.3 De curator en de machtiging van de rechter-commissaris / 150
§ III.4 Rechtspositie van de curator / 159
§ III.5 Het belang van de boedel / 182
§ III.6 Beheersrecht als zelfstandig recht / 187
§ III.7 Bevoegdheid om op te treden tegen derden wegens benadeling van de schuldeisers / 200
§ III.8 Beleidsvrijheid en belangen van de schuldeisers / 215
§ III.9 Beleidsvrijheid en bevoegdheden die aan de schuldenaar toekomen / 221
§ III.10 Beleidsvrijheid en belangen van de schuldenaar / 229
§ III.11 Beleidsvrijheid en belangen van maatschappelijke aard / 231
§ III.12 Beroep tegen handelen van of nalaten door de curator / 242
§ III.13 Aansprakelijkheid van de curator / 274

IV. OVERIGE BEPALINGEN INZAKE HET BESTUUR OVER DE FAILLIETE
BOEDEL / 315
§ IV.1 Schuldeiserscommissie / 316
§ IV.2 Vergaderingen van de schuldeisers / 336
§ IV.3 Rechterlijke beschikkingen / 343

V. VOORZIENINGEN NA DE FAILLIETVERKLARING / 349
§ V.1 Inbewaringstelling van de schuldenaar / 350
§ V.2 Niet verlaten van de woonplaats / 367

VI. DE BIJZONDERE WETTELIJKE BEHEERSTAKEN VAN DE CURATOR / 371
§ VI.1 Maatregelen ter bewaring van de boedel / 371
§ VI.2 Verzegeling van de boedel / 381
§ VI.3 Toegang tot elke plaats / 382
§ VI.4 Boedelbeschrijving / 385
§ VI.5 Staat van baten en schulden / 388
§ VI.6 Terinzagelegging van stukken / 389
§ VI.7 Voortzetting van het bedrijf van de gefailleerde / 391
§ VI.8 Postblokkade / 394
§ VI.9 Uitkering ter voorziening in levensonderhoud / 398
§ VI.10 Vervreemding van goederen vóór de staat van insolventie / 399
§ VI.11 Vaststellingsovereenkomst en schikking / 403

VII. CURATOR EN INLICHTINGEN / 409
§ VII.1 Vergaren van informatie / 409
§ VII.2 Verplichtingen tot het verschaffen van inlichtingen / 419
§ VII.3 Belastingdienst / 437
§ VII.4 Financieel strafrechtelijk onderzoek / 438
§ VII.5 Recht van enquête / 439

VIII. CIVIELRECHTELIJK BESTUURSVERBOD / 453
§ VIII.1 Wettelijke regeling / 453
§ VIII.2 Gronden voor een bestuursverbod / 458
§ VIII.3 Gevolgen van een bestuursverbod / 469

REGISTERS
Wetsartikelenregister / 479
Jurisprudentieregister / 495

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bestuur en beheer na faillietverklaring