Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren (herziening)

een individuele en systemische benadering

Paperback Nederlands 2019 9789024402861
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Jaarlijks sterven er gemiddeld tussen de 120 en 140 mensen onder de 25 jaar aan zelfdoding. Bovendien hebben zo'n 3000 jongeren medische hulp nodig na eenpoging tot zelfdoding. Hoeveel jongeren daarnaast vertwijfeld langs het spoor staan om ten slotte toch maar huiswaarts te keren, of eindeloos piekeren over zelfdoding, is onbekend. Duidelijk is dat (de dreiging van) suïcide een grote impact heeft op de jongeren zelf, hun ouders, familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten.

In het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren wordt helder uiteengezet hoe deze jongeren behandeld moeten worden. Daarbij steunt dit boek op twee belangrijke pijlers: kennis van de suïcidale ontwikkeling bij jongeren en de context van het gezin.

In deze herziene editie gaan de auteurs uitgebreider in op specifieke groepen jongeren, namelijk die met autisme, jongeren uit de LHTBI-gemeenschap en minderbegaafde jongeren. Tevens is er aandacht voor de lastige diagnostiek van depressies op jonge leeftijd, de psychotherapie van suïcidale jongeren en de opvang na een suïcidepoging.

Het boek is toegankelijk geschreven en geschikt voor hulpverleners in alle geledingen: voor onderwijzers, studentpsychologen, POH'ers en huisartsen, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en jongerenwerkers van gemeenten.

Specificaties

ISBN13:9789024402861
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:320
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:13-3-2019
Hoofdrubriek:Psychologie
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord
Voorwoord auteurs
Voorwoord bij deze herziene versie
Inleiding

Deel I – Uitgangspunten
1 Suïcidaal gedrag onder jongeren: definities en getallen
1.1 Suïcides
1.2 Hoe vaak komt suïcide onder jongeren voor?
1.3 Suïcidepogingen
1.4 Suïcide-ideatie of suïcidale gedachten en plannen
1.5 Suïcidaliteit

2 Hulpverlening aan jongeren met suïcidaal gedrag en hun gezin
2.1 Jongeren en hun ouders
2.2 Op weg naar volwassenheid
2.3 Ouders en gezin in transitie
2.4 Jongeren met problemen
2.5 Ouders betrekken bij de hulpverlening
2.6 De voordelen van ouderlijke betrokkenheid bij de hulpverlening
2.7 Onze visie in kort bestek

3 Reacties van ouders op het suïcidale gedrag van hun kind

4 Juridische aspecten
4.1 De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
4.2 Geheimhouding bij suïcidegevaar
4.3 Dossiervorming
4.4 Aanbevelingen

5 De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
5.1 De zes essentiële elementen van goede hulpverlening
5.2 De Richtlijn in kort bestek

6 Ketenzorg
6.1 Richtlijnen bij ketenzorg
6.2 De Multidisciplinaire richtlijn en het Kwaliteitsdocument Ketenzorg
6.3 Fasering van de crisissituatie
6.4 Kleine zorgaanbieders
6.5 Doe het niet alleen!

7 Hulpverleners buiten de ggz
7.1 De context is anders
7.2 Als de hulp op gang gekomen is
7.3 Urgentie

8 Mythen over suïcidaal gedrag

9 Zelfbeschadiging
9.1 Wanneer is er sprake van zelfbeschadiging?
9.2 Motieven voor zelfbeschadiging
9.3 Oorzaken van zelfbeschadiging
9.4 Het mechanisme van zelfbeschadiging
9.5 Effecten op de omgeving
9.6 Behandeling
9.7 Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag
9.8 Aanbevelingen

Deel II – Risicofactoren, diagnostiek en risicobeoordeling
10 Risicofactoren
10.1 Wat zijn risicofactoren?
10.2 Psychologische kenmerken
10.3 Sociale kenmerken en de levensgeschiedenis
10.4 Gezinsfactoren
10.5 Psychopathologie
10.6 Piekeren over suïcide
10.7 Bijwerkingen van somatische geneesmiddelen
10.8 Beschermende factoren
10.9 Tot slot

11 Diagnostiek van depressies
11.1 Diagnostiek van depressieve stemmingen

12 Diagnostiek van de suïcidaliteit
12.1 Diagnostiek van suïcidaal gedrag
12.2 Aanbevelingen

13 Fasering van het suïcidale proces

14 De presuïcidale fase (stadium 4)
14.1 Suïcide als enige uitweg
14.2 Opluchting en dwaalsporen
14.3 Zwijgzaamheid en ontkenning
14.4 Alarmfase
14.5 Tot slot

15 De afronding van het diagnostisch proces
15.1 De structuurdiagnose van het suïcidale gedrag
15.2 Aanbevelingen

Deel III – De behandeling van suïcidaal gedrag
16 De context en discipline van de hulpverlener
16.1 Ga nooit in op een verzoek tot geheimhouding
16.2 Licht zo snel mogelijk de ouders in
16.3 Houd contact
16.4 Beoordeel de situatie, of laat die beoordelen
16.5 Het vervolg

17 Het intake- of crisisgesprek
17.1 De jongere komt alleen naar de intake
17.2 De jongere komt samen met (een van) zijn ouders naar de intake
17.3 Het intakegesprek stap voor stap
17.4 Aanbevelingen
17.5 Nadere opmerkingen over een eerste contact met een suïcidale jongere
17.6 Dreigen met suïcide plegen
17.7 Aanbevelingen

18 Interventies op individueel niveau
18.1 Behandelbeleid bepalen
18.2 Aanbevelingen
19 Het veiligheidsplan
19.1 Hoe maak je een veiligheidsplan?
19.2 Aanbevelingen

20 Medicamenteuze behandeling
20.1 Algemene aspecten van de behandeling met psychofarmaca bij jongeren
20.2 De medicamenteuze behandelmogelijkheden
20.3 Medicatie gericht op het suïcidale gedrag
20.4 Aanbevelingen

21 Piekeren verminderen
21.1 De behandeling stap voor stap
21.2 Positieve gedachten en herinneringen
21.3 De nare nachten
21.4 Beschouwing
21.5 Aanbevelingen

22 Het suïcideverbod
22.1 De context
22.2 Doel van de interventie
22.3 De interventie
22.4 Het moment
22.5 De toon
22.6 De hulpverleningsrelatie
22.7 De ouders
22.8 Contra-indicaties bij de jongere
22.9 Contra-indicaties bij de ouders
22.10 Contra-indicaties bij de hulpverlener
22.11 Reacties op het verbod
22.12 Waarom kan het suïcideverbod effectief zijn?
22.13 Aanbevelingen

23 Psychotherapie van suïcidale processen
23.1 Depressie
23.2 Interpersoonlijke overgevoeligheid
23.3 Zelfhaat of zelfwalging
23.4 Falen
23.5 Eindeloos piekeren: chaos in mijn hoofd
23.6 Schaamte en schuld
23.7 Zinloosheid
23.8 Klem zitten
23.9 Hopeloosheid of wanhoop
23.10 Hulpeloosheid en onbehandelbaarheid
23.11 Er niet meer bij horen en anderen tot last denken te zijn
23.12 Slapeloosheid en uitputting
23.13 Repetitieve suïcidale gedachten en wensen, eerdere pogingen
23.14 Dwangmatig denken en angst vermijden: angst voor controleverlies
23.15 Intrusies
23.16 De hele toestand niet langer verdragen
23.17 Maalstroom, draaikolk, zuigkracht, de strijd opgeven – vrije keuze?
23.18 Ideeën en beelden van de dood
23.19 Therapeutische implicaties
23.20 Aanbevelingen

24 Opnemen of niet?
24.1 Opname op vrijwillige basis
24.2 Opname op onvrijwillige basis
24.3 Hoe vindt een onvrijwillige opname plaats?
24.4 De rol van de ouders bij een opname
24.5 Het gezinsgesprek: de veiligheid
24.6 Aanbevelingen

25 Gesprekken in het kader van een systemische benadering van het gezinssysteem
25.1 Uitgangspunten van de systeembenadering
25.2 Het gezin: algemene aspecten
25.3 Suïcidaal gedrag in de context van het systeem
25.4 De wisselwerking met reeds bestaande gezinsproblemen
25.5 De noodzaak van gezinsgesprekken
25.6 Zoeken naar nieuwe betekenissen van suïcidaal gedrag
25.7 Wat zijn goede vragen?
25.8 Circulair vragen: ‘roddelen’ in elkaars aanwezigheid
25.9 Lineaire of circulaire vragen?
25.10 Verbreden van het perspectief met grafische middelen
25.11 Beschouwing
25.12 Aanbevelingen

26 Hechtingsgerichte gezinstherapie
26.1 Achtergrond
26.2 Twee modellen
195
26.3 Opbouw en werkwijze van de ABFT
196
26.4 Eisen aan de therapeut
26.5 Aanbevelingen

27 Multiculturele gezinnen
27.1 Cultuurspecifieke factoren: overeenkomsten
27.2 Cultuurspecifieke factoren: verschillen
27.3 De identiteitsontwikkeling van niet-westerse jongeren
27.4 Invloed van taal
27.5 Migratie- en verliesthema’s
27.6 Het gezinsgesprek vanuit een systemisch perspectief
27.7 Aandacht voor de heilige huisjes
27.8 Aanbevelingen

28 Gezinnen onder druk
28.1 Wat als de ouders niet betrokken willen worden?

29 Veerkracht in gezinnen
29.1 Wat is veerkracht?
29.2 Het versterken van de veerkracht na een ingrijpende gebeurtenis
29.3 Welke vragen kunnen dit proces in gang zetten?
29.4 Aanbevelingen

30 Gebruikmaken van netwerken
30.1 De Eigen Kracht-conferentie
30.2 Het netwerkgesprek
30.3 Conclusies
30.4 Aanbevelingen

Deel IV – Capita selecta
31 Signaleren en bespreken van suïcidaliteit op de middelbare school
31.1 Instrumenten
31.2 Vervolgacties
31.3 Zijn er ook bezwaren?
31.4 Beschouwing
31.5 Aanbevelingen

32 Jongeren met een lichte verstandelijke beperking
32.1 Kwetsbaarheid
32.2 Suïcidaal gedrag bij jongeren met een LVB
32.3 Jongeren in een behandelsetting
32.4 Wat maakt het voor de hulpverlener lastig?
32.5 Aanbevelingen

33 Jongeren met een autismespectrumstoornis
33.1 Waardoor lopen jongeren met ASS tussen 12 en 24 jaar vast?
33.2 Aanbevelingen ten aanzien van de ASS-problematiek
33.3 Aanbevelingen bij de samenhang met suïcidaal gedrag

34 Jongeren uit de lhbt-gemeenschap
34.1 Risico’s
34.2 Achtergronden
34.3 Suïcidaal gedrag bij lhbt-jongeren
34.4 Aanbevelingen

35 Suïcidaal gedrag bij jongeren met een persoonlijkheidsstoornis
35.1 De borderline-persoonlijkheidsstoornis bij jongeren
35.2 Het behandelbeleid: preventie
35.3 Het behandelbeleid: interventies
35.4 De opname
35.5 Het Bed-Op-Recept
35.6 Dialectische gedragstherapie
35.7 Is het suïcideverbod geïndiceerd bij jongeren met een persoonlijkheidsstoornis?
35.8 Als het suïcidale gedrag niet overgaat
35.9 Aanbevelingen
35.10 Andere behandelwijzen bij jongeren met een borderlinestoornis

36 De opvang in het ziekenhuis na een suïcidepoging
36.1 Moeilijkheden en valkuilen
36.2 Aanbevelingen

37 Chronisch suïcidaal gedrag
37.1 Piekeren en dwanggedachten
37.2 Opkomende en verdwijnende gedachten aan suïcide
37.3 Blijvende ambivalentie
37.4 Aanbevelingen

38 Suïcidaal gedrag binnen een residentiële setting
38.1 Veiligheid
38.2 Rollen en taken van de ouders
38.3 Rollen en taken van de teamleden
38.4 Bundeling van krachten
38.5 Aanbevelingen

39 Online hulpverlening
39.1 Voordelen van online hulpverlening
39.2 Nadelen van online hulpverlening
39.3 Een goed begin?
39.4 Aanbevelingen

40 Emotionele valkuilen
40.1 Valkuilen voor de hulpverlener
40.2 Valkuilen voor de jongere en de ouders
40.3 Aanbevelingen

41 Na de suïcidale crisis: vervolgstappen en vervolgbehandeling
41.1 De jongere was al in behandeling
41.2 De jongere kreeg nog geen hulp
41.3 Er is een nieuwe situatie ontstaan
41.4 Hulp gerelateerd aan de risicofactoren
41.5 Tot slot
41.6 Aanbevelingen

42 Nazorg bij een suïcide: de aansluitende periode
42.1 Reacties van nabestaanden
42.2 Acties en zorg in de acute en de aansluitende fase
42.3 De psychologisch-psychiatrische reconstructie
42.4 De rol van de hulpverlener: het proces van reconstructie
42.5 Traumatische rouw
42.6 Nazorg op langere termijn
42.7 Overlijden aan suïcide binnen de muren van de instelling
42.8 Was de zorg niet toereikend?
42.9 Checklist voor de evaluatie binnen het team of de afdeling
42.10 Inzage in het dossier door nabestaanden
42.11 Aanbevelingen
42.12 Wat als er een suïcide van een klasgenoot plaatsvindt?
42.13 Waar is nog meer informatie te verkrijgen?

Nawoord
Register
Literatuur
Aanbevolen literatuur
Dankbetuiging
Over de auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren (herziening)