Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Samenvatting

Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland.

De onderwerpen voor dit jaar zijn:
- Toerekening
- De staatsrechtelijke positie van toezichthouders
- De opsporing in bijzondere strafwetgeving

Preadviezen 2023 is interessant voor rechtswetenschappers, onderzoekers, rechters en wetgevingsjuristen.

Specificaties

ISBN13:9789400113442
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:337
Druk:1
Verschijningsdatum:17-11-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Hans De Wulf

Hans De Wulf is hoogleraar aan de UGent (Instituut Financieel Recht) en doceert er Belgisch en Europees vennootschapsrecht, M&A en corporate governance en sinds geruime tijd ook notarieel vennootschapsrecht.

Andere boeken door Hans De Wulf

Over Cedric Jenart

Cedric Jenart holds a Doctor of Laws (Ph.D.) from the University of Antwerp. He also holds an LL.M degree (Harvard Law School as a Fulbright Boas and B.A.E.F. scholar), a Master of Laws (University of Antwerp and the Free University of Berlin on exchange, summa cum laude) and a Bachelor of Laws (University of Antwerp). He currently works as a magistrate (Auditeur) at the Belgian Council of State, after ranking first at the national comparative exam. Cedric Jenart previously interned at the Belgian Constitutional Court and at various international law firms. He remains active at the University of Antwerp as a visiting lecturer (Gastprofessor).

Andere boeken door Cedric Jenart

Over Raymond Schlössels

Prof.mr. R.J.N. Schlössels is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door Raymond Schlössels

Inhoudsopgave

Toerekening van onrechtmatig handelen aan rechtspersonen in een groepscontext naar Belgisch privaatrecht
I. Ten geleide: afbakening van de te bespreken onderwerpen; eerste benadering van het concept ‘toerekening’

II. Rechtspersoon en beperkte aansprakelijkheid als ‘toerekeningsprincipes’
1. Het scheidingsprincipe (‘Trennungsprinzip’)
2. Afwijkingen van het scheidingsprincipe? Of: wat betekent ‘doorbraak’?
3. ‘Kwalitatieve’ aansprakelijkheid van personen die ook aandeelhouder zijn
4. Onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid van aandeelhouders in België?

III. De dogmatische grondslag voor toerekening aan een rechtspersoon naar Belgisch recht: orgaantheorie of verkeersopvattingen?
1. Orgaantheorie, verkeersopvattingen en rechtstreekse ‘toerekening’
2. Toerekening aan rechtspersonen in het wetsvoorstel houdende Boek 6 (nieuw) BW (‘onrechtmatige daad’)

IV. Wat er misloopt bij dochtervennootschappen en in de leveranciersketen: toerekening van andermans gedrag of aansprakelijkheid voor eigen daad?
1. Evoluties inzake groeps- en leveranciersketenaansprakelijkheid
2. Vedanta en Shell Nigeria: aansprakelijkheid van de moedervennootschap voor eigen onrechtmatige daad of voor de onrechtmatige daad van een dochter?
3. Maran: een beroep doen op een gevaarveroorzakende zakenpartner kan een eigen fout zijn
4. De impact van ‘supply chain/human rights’-due-diligencewetgeving
5. De Shell-klimaatzaak: verantwoordelijkheid voor en toerekening van andermans energieverbruik en CO2-uitstoot?

V. Reguleringsdoorbraak: geconsolideerde toepassing van regulering en de bijbehorende collectieve aansprakelijkheid
1. ‘Regulatory veil peeking’ in het algemeen
2. Sancties: wel collectieve boeteaanspreekbaarheid, maar geen collectieve aansprakelijkheid voor contractuele of extracontractuele schulden
3. Het mededingingsrecht: toerekening van sancties en collectieve schadeaansprakelijkheid

VI. Conclusies
De ‘onderneming’ in het aansprakelijkheidsrecht
1. Inleiding
2. De economische realiteit en waarom die zo zelden in de rechtspraak wordt geadresseerd
3. Verschillende vormen van aansprakelijkheid van vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde ‘onderneming’
4. ESG-zorgplichten van moedermaatschappijen
5. De ‘onderneming’ als mededingingsrechtelijke normadressaat
6. De balans opgemaakt
7. ‘Doorgrijpen’ naar andere groepsvennootschappen: implicaties en rechtvaardiging
8. Afronding
De staatsrechtelijke positie van toezichthouders of regulatoren
1. Inleiding
2. Europees recht
3. Belgisch recht
4. Grondwettelijke beginselen en inbedding regulatoren via rechtspraak en adviespraktijk
5. Conclusie
De onafhankelijkheid van Nationale Regulerende Instanties in het licht van democratisch-rechtsstatelijke waarden
1. Bestuurlijke onafhankelijkheid: verkenning
2. NRI’s in Europees en nationaal perspectief
3. NRI’s in het licht van democratisch-rechtsstatelijke beginselen
4. Afrondende beschouwing en oplossingsrichting(en)
De opsporing in bijzondere strafwetgeving naar Belgisch recht
1. Preliminair
2. Vervolgings- en opsporingsprerogatieven
3. Uitvoerende opsporingsambtenaren
4. Bijzondere opsporingsbevoegdheden
5. Samenloop van repressieve opsporing en preventief toezicht
6. Meewerkverplichtingen en ‘nemo tenetur’
7. Epiloog
Opsporing in bijzondere wetten
1. Inleiding
2. Overzicht en afbakening
3. De personen, belast met de opsporing van in bijzondere wetten strafbaar gestelde feiten
4. Opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten
5. Samenloop van toezicht en opsporing
6. Meewerkverplichtingen en nemo tenetur
7. Bespreking en aanbevelingen

Preadviezen 1997-2023

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Preadviezen 2023