Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Boom Basics Formeel Belastingrecht

Paperback Nederlands 2022 9789462127265
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het formeel belastingrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Specificaties

ISBN13:9789462127265
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:200
Druk:2
Verschijningsdatum:7-10-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 9
I Inleiding 11
1 Bronnen van het formele belastingrecht 11
2 Algemene wet inzake rijksbelastingen is een formele wet 14
3 Waarop is de AWR van toepassing 16
4 Op de AWR gebaseerde regelgeving 16
5 De AWR in het algemeen 17
6 Verhouding van de AWR tot de Awb 19
7 Betrokkenen bij de belastingheffing 19
8 Woon- en vestigingsplaats 22

II De heffing van belastingen 25
9 Algemeen 25
10 De uitnodiging tot het doen van aangifte 27
11 Verplichting tot het doen van aangifte 29
12 De vaststelling van de belastingschuld bij aanslagbelastingen 30
13 De vaststelling van de belastingschuld bij aangiftebelastingen 51

III Bezwaar 56
14 Functie van het bezwaar 56
15 Waartegen is bezwaar mogelijk 57
16 Wie kan bezwaar instellen 58
17 Waar moet het bezwaar worden ingediend 60
18 Bezwaartermijn 61
19 Inhoud van het bezwaarschrift 64
20 Interne compensatie 64
21 Uitstel van betaling 66
22 Hoorzitting 67
23 Inzage in het dossier van de Belastingdienst 68
24 Termijn voor het doen van uitspraak op bezwaar en dwangsom bij niet tijdig doen van uitspraak 68
25 Redelijke termijn voor het doen van uitspraak 69
26 Redelijke termijn bij een boete 70
27 Massaal bezwaar 71
28 Proceskostenvergoeding 72
29 Voorlopige voorziening 73
30 Ambtshalve herziening 74

IV Het beroep 76
31 Algemeen 76
32 Waartegen kan beroep worden ingesteld 76
33 Wie kan beroep instellen 77
34 Waar moet beroep worden ingesteld 77
35 Termijn voor het instellen van het beroep 78
36 Inhoud van het beroepschrift 80
37 Uitstel van betaling 81
38 Griffierecht 82
39 Verweerschrift 82
40 Conclusie van repliek en conclusie van dupliek 83
41 Nader stuk 83
42 De zitting 84
43 Getuigen 85
44 Uitspraak van de rechtbank 85
45 Redelijke termijn voor het doen van uitspraak 86
46 Redelijke termijn bij een boete 87
47 Proceskostenvergoeding 88
48 Voorlopige voorziening 89
49 Herziening 90
50 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad 90
51 Sprongcassatie 91

V Hoger beroep 93
52 Algemeen 93
53 Waartegen kan hoger beroep worden ingesteld 93
54 Wie kan hoger beroep instellen 94
55 Waar moet hoger beroep worden ingesteld 94
56 Termijn voor het instellen van het hoger beroep 95
57 Inhoud van het hogerberoepschrift 96
58 Omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep 97
59 Uitstel van betaling 97
60 Griffierecht 98
61 Verweerschrift 99
62 Incidenteel hoger beroep 99
63 Conclusie van repliek en dupliek 100
64 Nader stuk 101
65 De zitting 102
66 Getuigen 102
67 Uitspraak van het hof 103
68 Redelijke termijn voor het doen van uitspraak 103
69 Redelijke termijn bij een boete 104
70 Proceskostenvergoeding 105
71 Voorlopige voorziening 106
72 Herziening 106

VI Cassatieberoep 108
73 Algemeen 108
74 Waartegen kan cassatieberoep worden ingesteld 108
75 Waar wordt het cassatieberoep ingesteld 109
76 Termijn voor het instellen van cassatieberoep 109
77 Inhoud van het cassatieberoep 110
78 Taak van de cassatierechter 111
79 Uitstel van betaling 113
80 Griffierecht 114
81 Verweerschrift 115
82 Incidenteel cassatieberoep 115
83 Conclusie van repliek en dupliek 116
84 Pleidooi 117
85 Schriftelijke toelichting 117
86 Conclusie van de procureur-generaal en cassatie in het belang der wet 118
87 Uitspraak van de Hoge Raad 119
88 Redelijke termijn voor het doen van uitspraak 120
89 Redelijke termijn bij een boete 120
90 Proceskostenvergoeding 121
91 Verwijzingsprocedure 122
92 Herziening 123

VII Informatieverstrekking 125
93 Algemeen 125
94 Verplichting tot spontane informatieverstrekking 125
95 De informatieplicht van de belastingplichtige in het kader van de eigen heffing 127
96 Verplichtingen van derden jegens de Belastingdienst 136
97 Informatieverplichtingen in internationaal verband 140

VIII Belastingrente 144
98 Belastingrente 144
99 Coulancerente 152
100 Revisierente 152
IX Fiscale boeten 154
101 Algemeen 154
102 Aan wie kan een fiscale boete worden opgelegd 154
103 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 155
104 Verzuimboete en vergrijpboete 156
105 Op welke wijze wordt een fiscale boete opgelegd 169
106 Tijdstip waarop de fiscale boete wordt opgelegd 169
107 Termijnen voor het opleggen van de boete zijn van openbare orde 172
108 De vergrijpboete en de informatieverplichtingen jegens de Belastingdienst 173
109 Ne bis in idem 174

X Strafbare feiten 176
110 Algemeen 176
111 Una via 178
112 Fiscale strafbeschikking 179

XI Diversen 180
113 Vertegenwoordigers 180
114 Hardheidsclausule 181
115 Richtige heffing/fraus legis 181
116 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 184

Trefwoordenregister 189

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Formeel Belastingrecht