Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Het ontslagrecht in de praktijk

Paperback Nederlands 2021 9789462512740
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag, zeker als een werknemer tientallen jaren bij dezelfde werkgever werkzaam is geweest.

Ook voor de werkgever is een ontslag geen eenvoudige opgave. Hij zet in de meeste gevallen de eerste stap om de arbeidsrelatie te beëindigen. Daarbij spelen uiteenlopende motieven een rol, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische motieven, in de werknemer zelf gelegen redenen en een verstoorde arbeidsrelatie.

Bij bedrijfseconomische motieven moet de werkgever een keuze maken; welke werknemers blijven en wie wordt ontslagen? Welke procedure moet worden gevolgd? Als de werkgever niet oplet, kan het effectueren van het ontslag worden vertraagd en kan hij schadevergoeding moeten betalen. Ontslag heeft dus gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en ondernemingsbeleid.

Dit boek – de titel zegt het al – is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk te vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk.

Specificaties

ISBN13:9789462512740
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:382
Druk:5
Verschijningsdatum:27-9-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
Jongbloed:Ontslagrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over A. van Drongelen

Mevr. mr. A. (Amber) van Drongelen is sinds 1 oktober 2016 als juriste werkzaam bij SRK rechtsbijstand te Zoetermeer.

Andere boeken door A. van Drongelen

Over S. Klingeman

Mw. mr. S. Klingeman is advocaat bij Maes-Staudt Advocaten NV te Eindhoven.

Andere boeken door S. Klingeman

Over A.D.M. van Rijs

Mr. A.D.M. van Rijs is senior wetgevingsjurist bij deze directie en is werkzaam als docent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg.

Andere boeken door A.D.M. van Rijs

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen
Woord vooraf

1 Inleiding
1.1 Inleiding
1.2 De bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst
1.3 Het ontslagrecht in een notendop

2 Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden – de beëindigingsovereenkomst
2.1 Inleiding
2.2 De beëindigingsovereenkomst

3 Beëindiging van rechtswege
3.1 Inleiding
3.2 De tijdelijke arbeidsovereenkomst
3.3 De ontbindende voorwaarde
3.4 De dood van de werknemer
3.5 Aanzegplicht bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst
3.6 De omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
3.7 Voortzetting van de arbeidsovereenkomst

4 Ontslaggronden
4.1 Inleiding
4.2 Redelijke ontslaggrond

5 Beëindiging door opzegging
5.1 Inleiding
5.2 Opzegging door de werkgever
5.3 Opzegging door de werknemer
5.4 Schriftelijk opzeggen?
5.5 De gebondenheid aan de opzegging
5.6 De voorwaardelijke opzegging
5.7 Opzegging met terugwerkende kracht
5.8 Het tijdstip waartegen wordt opgezegd en de opzegtermijnen
5.9 Opzegging van langdurige arbeidsovereenkomsten
5.10 Opzegging tijdens proeftijd

6 Beëindiging door opzegging (2) – het toestemmingsvereiste
6.1 Inleiding
6.2 De toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
6.3 De toestemming van de cao-ontslagcommissie
6.4 Nietige afspraken

7 Opzeg- of beëindigingsverboden
7.1 Inleiding
7.2 Ziekte
7.3 Gelijke behandeling
7.4 Victimisatie
7.5 Uitzonderingen op de opzeg-/beëindigingsverboden

8 Ontslag op staande voet
8.1 Inleiding
8.2 De dringende reden
8.3 ‘Onverwijld’
8.4 Onder gelijktijdige mededeling van de reden
8.5 Dringende redenen voor de werkgever
8.6 Dringende redenen voor de werknemer
8.7 Nietige afspraken

9 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
9.1 Inleiding
9.2 Ontbinding op verzoek van de werkgever
9.3 Ontbinding op verzoek van de werknemer
9.4 Ontbinding op grond van wanprestatie

10 Vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidsovereenkomst
10.1 Inleiding
10.2 Vernietiging door de kantonrechter
10.3 Herstel van de arbeidsovereenkomst

11 De vergoedingen
11.1 Inleiding
11.2 De zogenoemde ‘gefixeerde schadevergoeding’
11.3 De billijke vergoeding
11.4 De transitievergoeding

12 Procedurele aspecten
12.1 Inleiding
12.2 Verzoekschriftprocedure
12.3 Termijnen
12.4 Bewijs
12.5 Competentie
12.6 Hoger beroep en beroep in cassatie

13 Ontslag en werkloosheid
13.1 Inleiding
13.2 Arbeidsurenverlies
13.3 Loonverlies
13.4 Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
13.5 De referte-eis
13.6 Uitsluitingsgronden
13.7 De duur en de hoogte van de uitkering
13.8 Verwijtbaar werkloos
13.9 Benadelingshandeling
13.10 Ter afronding

Lijst van gebruikte literatuur

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het ontslagrecht in de praktijk