Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Het omgevingsplan, integraal en marginaal?

Paperback Nederlands 2017 9789463150286
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Dit preadvies staat centraal tijdens de VBR jaarvergadering op 7 december 2017 te Utrecht.

Het omgevingsplan is één van de belangrijkste instrumenten in de Omgevingswet en speelt een grote rol in het kader van de centrale vier verbeterdoelen van deze wet. Het omgevingsplan moet gaan bijdragen aan een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en meer flexibiliteit bieden voor zowel bestuursorganen als voor burgers en bedrijven ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Daarbij geldt echter tevens het uitgangspunt dat het materiële beschermingsniveau en het niveau van rechtsbescherming gelijkwaardig moet blijven.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Gemeenten hebben tot dat moment om kennis te maken met het omgevingsplan en zich daar goed op voor te bereiden. Het preadvies geeft hiertoe een aanzet, door uit een juridische invalshoek de mogelijkheden en de kaders van het instrument te schetsen.

In het preadvies gaan de preadviseurs in op twee afgebakende onderwerpen: de beoogde integraliteit van het omgevingsplan en de mogelijke gevolgen voor de rechtsbescherming bij het omgevingsplan. De auteurs sluiten het preadvies af met een hoofdstuk waarin de conclusies zijn opgenomen.

Specificaties

ISBN13:9789463150286
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:160
Druk:1
Verschijningsdatum:7-12-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over F.A.G. Groothuijse

Mr. dr. F.A.G. Groothuijse is universitair hoofddocent verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door F.A.G. Groothuijse

Over Rogier Kegge

Mr. dr. R. Kegge is universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Rogier Kegge

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen ix

1 Inleiding 1

2 Het omgevingsplan: integrale gebiedsgerichte regulering? 3
2.1 Inleiding 3
2.1.1 Hoofdlijnen Omgevingswet 3
2.1.2 Opmerkingen vooraf over de integraliteit van regelgeving 8

Deel I Regulering van activiteiten in de fysieke leefomgeving

2.2 Regulering van activiteiten in andere wetgeving dan de Omgevingswet 9
2.3 Regulering van activiteiten door rijksregels 17
2.3.1 Inleiding 17
2.3.2 Het stellen van rijksregels voor activiteiten 17
2.3.3 Belemmeringen door rijksregels voor de gebiedsgerichte regulering in het omgevingsplan 20
2.4 Regulering van activiteiten door provinciale omgevingsverordeningen 34
2.5 Regulering van activiteiten in de waterschapsverordening 38

Deel II Belemmering door instructieregels

2.6 Instructieregels over gebiedsgerichte regulering van activiteiten in het omgevingsplan 42
2.6.1 Inleiding 42
2.6.2 Rijksinstructieregels in het Bkl 43
2.6.3 Provinciale instructieregels 47
2.6.4 Specifieke belemmering voor gebiedsgerichte regulering: de Natura 2000-plantoets 49
vi

Deel III Belemmering door projectbesluitvorming

2.7 Projectbesluitvorming 57
2.7.1 Inleiding 57
2.7.2 Zelfstandige projectbesluitvorming in de Omgevingswet 58
2.7.3 Projectbesluitvorming ten behoeve van projecten van algemeen belang 68
2.8 Samenvatting en conclusies 72
2.8.1 Deel I: Regulering van activiteiten in de fysieke leefomgeving 72
2.8.2 Deel II: Belemmering door instructieregels 74
2.8.3 Deel III: Belemmering door projectbesluitvorming 75
2.8.4 Afsluiting 76

3 Het omgevingsplan en rechtsbescherming 79
3.1 Beroepsmogelijkheden tegen het omgevingsplan 79
3.1.1 Inleiding 79
3.1.2 Voorgeschiedenis van de beroepsmogelijkheden tegen het omgevingsplan 79
3.1.3 Procedurele aspecten 80
3.1.4 Verschillende onderdelen van een omgevingsplan 82
3.1.5 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties en bijbehorende regels 82
3.1.6 Regels over activiteiten 82
3.1.7 Vergunningplicht en beoordelingsregels voor verlening van vergunningen 83
3.1.8 Maatwerkvoorschriften 84
3.1.9 Maatwerkregels 84
3.1.10 Omgevingswaarden 85
3.1.11 Uitgezondere regels over de fysieke leefomgeving 85
3.1.12 Meer beroepsmogelijkheden door verbrede reikwijdte van omgevingsplan 85
3.1.13 Beroep tegen een wijziging van het omgevingsplan 87
3.1.14 Delegatie van wijzigingsbevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders 89
3.1.15 Weigering tot vaststelling van een omgevingsplan 90
3.1.16 Beroep tegen niet tijdig beslissen bij een omgevingsplan 92
3.1.17 Voorlopige voorziening tegen omgevingsplan 93
3.1.18 Tussenconclusies 94
3.2 Omgevingsplan en exceptieve toetsing 95
3.2.1 Inleiding 95
3.2.2 De reikwijdte van de exceptieve toetsing 97
3.2.3 Gevolgen van exceptieve toetsing 100
3.2.4 Exceptieve toetsing van algemene regels van Rijk en provincie 101
3.2.5 Exceptieve toetsing van planregels 104
vii
3.2.6 Concretiserend besluit van algemene strekking of algemeen verbindend voorschrift 105
3.2.7 Omgevingsplan en exceptieve toetsing 106
3.2.8 Tussenconclusies 109
3.3 Rechtszekerheid bij het omgevingsplan 111
3.3.1 Inleiding 111
3.3.2 Twee gezichten van het rechtszekersheidsbeginsel 112
3.3.3 Onduidelijkheden in de planregeling 112
3.3.4 Rechtszekerheid en overgangsrecht 114
3.3.5 Overgangsrecht in de Omgevingswet 116
3.3.6 Globale (eind)bestemmingen en rechtszekerheid 117
3.3.7 Geen nader afwegingsmoment 119
3.3.8 Nader afwegingsmoment in een omgevingsplan 120
3.3.9 Wetsinterpreterende beleidsregels 120
3.3.10 Vergunningvrije activiteiten en rechtszekerheid 122
3.3.11 Uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 124
3.3.12 Uitvoerbaarheid van het omgevingsplan 125
3.3.13 Maximale planologische mogelijkheden en onderzoekslasten 126
3.3.14 Vermindering en verschuiving van onderzoekslasten bij het omgevingsplan 127
3.3.15 Tussenconclusies 129
3.4 Flexibiliteit en rechtsbescherming 131
3.4.1 Inleiding 131
3.4.2 Flexibiliteit in de Omgevingswet 132
3.4.3 Bestuurlijke afwegingsruimte bij het bestemmingsplan 135
3.4.4 Van een goede ruimtelijke ordening naar een fysieke leefomgeving en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties 138
3.4.5 Grenzen aan flexibiliteit bij het omgevingsplan 140
3.4.6 Flexibiliteit en het specialiteitsbeginsel 142
3.4.7 Relativiteit en open normen 146
3.4.8 Toetsing van vage open normen door de bestuursrechter 148
3.4.9 Tussenconclusies 150
3.5 Samenvattende conclusies 152
3.6 Eindconclusie 159

Literatuurlijst 160

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het omgevingsplan, integraal en marginaal?