Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

Deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789051891829
Direct te downloaden

Samenvatting

Koersen door de Wet op het financieel toezicht. Deel - I Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving is een zelfstandig geheel dat complementair is aan de andere thematische delen: Deel II – Nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving, Deel III - Beleggingsinstellingen en icbe’s en Deel IV - Beleggingsondernemingen.

De opbouw van deze nieuwe druk van deel I van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is ten opzichte van de vorige druk grotendeels gelijk gebleven, maar uiteraard geactualiseerd aan de huidige situatie.

Hoofdstuk 1 schetst de achtergrond van het Nederlandse financieel toezichtrecht, terwijl hoofdstuk 2 een overzicht geeft van de Europese regelgeving die de inhoud van de Wft steeds meer bepaalt.Vanwege de vele wijzigingen in het Europese materiële is hoofdstuk 2 geheel herzien met een inhoudelijke beschrijving van de tot nu toe vastgestelde Europese verordeningen en voorstellen voor nieuwe verordeningen. Hoofdstuk 3 behandelt de Europese wetgevingstechniek, de gelaagde wetgevingsprocedure, de Europese toezichtstructuur die (in)direct doorwerkt in de Wft, alsmede de Bankenunie met een belangrijke rol voor de ECB. In hoofdstuk 4 wordt onder meer ingegaan op de totstandkoming, de doelstellingen, de gelaagde structuur, de reikwijdte en de bestuursrechtelijke rechtsbescherming van de Wft.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan het toezicht op de naleving van enerzijds de bij of krachtens de Wft gestelde regels en anderzijds de Europese verordeningen. Het betreft de instanties die zijn belast met het toezicht en hun toezichtbevoegdheden. Hoofdstuk 6 is een logisch vervolg op hoofdstuk 5, dat betrekking heeft op de handhaving van de Wft-regels en de Europese verordeningen, alsmede op het ter beschikking staande handhavingsinstrumentarium. De nationale samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouders onderling en de internationale samenwerking van de Nederlandse toezichthouders met buitenlandse toezichthoudende instanties vormen het onderwerp van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 ten slotte bevat enkele reflecterende observaties en conclusies met een terugblik op de hoofdlijnen van dit boek en een kleine vooruitblik.

Specificaties

ISBN13:9789051891829
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:699
Druk:6
Verschijningsdatum:6-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over C.M. Grundmann-van de Krol

Prof. mr. drs. C.M. (Christel) Grundmann-van de Krol is hoogleraar Effectenrecht, in het bijzonder Onderneming en Financiële Markten, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door C.M. Grundmann-van de Krol

Inhoudsopgave

Lijst van meest gebruikte afkortingen inclusief afkortingen Europese regelgeving 29

1 Historische achtergrond Nederlandse financiële toezichtwetgeving 45
2 Historisch overzicht in vogelvlucht van het Europese materiële recht 85
3 Europese wetgevingstechniek, wetgevingsprocedure en toezichtstructuur 165
4 Wet op het financieel toezicht: totstandkoming, structuur en reikwijdte 247
5 Toezichthouders: taken en bevoegdheden 313
6 Bestuursrechtelijke handhaving 427
7 Samenwerking tussen toezichthouders en met buitenlandse instanties 553
8 Afsluiting: observaties en reflecterende conclusies 607

Literatuuroverzicht 619
Wetsartikelenregister 643
Rechtspraakregister 661
Trefwoordenregister 669

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Koersen door de Wet op het financieel toezicht