Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789089746917
Direct te downloaden

Samenvatting

Er bestaan grote zorgen om kinderen die zonder verblijfsvergunning in Curaçao verblijven. Deze ongedocumenteerde kinderen komen veelal uit Venezuela en hun fundamentele rechten en vrijheden zijn in het geding. De mogelijkheden voor de kinderen om hun verblijf te legaliseren zijn zeer beperkt. Daarnaast ontbreekt het aan adequate opvang, gezondheidszorg en scholing. De ongedocumenteerde kinderen bevinden zich in Curaçao, een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden dat als geheel verdragsstaat is bij het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind en andere mensenrechtenverdragen. Wat betekent dit voor het waarborgen van de rechten van deze kwetsbare groep kinderen?

Dit onderzoek verkent de juridische en sociale situatie van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao en analyseert hun rechten en vrijheden in het licht van het staatsbestel van het Koninkrijk. Het beoogt bij te dragen aan een betere implementatie en naleving van internationale kinderrechten binnen het Koninkrijk, en in het bijzonder aan een betere bescherming van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao.

Dit boek is van belang voor professionals werkzaam met ongedocumenteerde kinderen in Curaçao of met de koninkrijksbrede implementatie van de rechten van kinderen. Het richt zich ook op onderzoekers en studenten geïnteresseerd in internationale kinderrechten en/of in de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Specificaties

ISBN13:9789089746917
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:190
Druk:1
Verschijningsdatum:17-6-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Chrisje Sandelowsky-Bosman

Chrisje Sandelowsky-Bosman is promovenda en doet onderzoek naar wereldburgerschap aan de Rechtenfaculteit en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek wordt gefinancierd door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Eerder werkte ze als Onderzoeks- en Onderwijsassistent voor de Afdeling Jeugdrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte zij twee jaar vrijwillig in New York als paralegal voor Sanctuary for Families. Voordat ze naar New York verhuisde, is zij 5 jaar advocaat geweest in Nederland.

Andere boeken door Chrisje Sandelowsky-Bosman

Over Ton Liefaard

Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij bekleedt sinds 2012 de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden, die voortvloeit uit een samen werking tussen de Universiteit Leiden, UNICEF Nederland en het Leids Universiteits Fonds.

Andere boeken door Ton Liefaard

Over Stephanie Rap

Dr. Stephanie Rap is universitair docent kinderrechten bij de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op de participatie van kinderen en jongeren in juridische en administratieve procedures. Zij maakt gebruik van een interdisciplinaire benadering en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast verzorgt zij onderwijs in de Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights. Stephanie is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten.

Andere boeken door Stephanie Rap

Over Flora Goudappel

Prof. dr. Flora Goudappel is hoogleraar Europees recht en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao. Zij houdt zich bezig met de positie van de landen en gebieden overzee van de Europese Unie en (Europees) vluchtelingenrecht. Zij heeft in vele landen gedoceerd en op conferenties gesproken.

Andere boeken door Flora Goudappel

Inhoudsopgave

SAMENVATTING XI
RESUMEN (SAMENVATTING IN SPAANS) XIX
RESÚMEN (SAMENVATTING IN PAPIAMENTS) XXVII

1 INLEIDING 1
1 Introductie van het onderwerp 1
2 Hoofdvraag en deelvragen 6
3 Methode 6
4 Leeswijzer 9

2 SITUATIESCHETS VAN ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN IN CURAÇAO 11
1 Inleiding 11
2 Gesignaleerde problemen van ongedocumenteerde kinderen en hun rechtspositie naar Curaçaos recht 11
2.1 Staatloosheid 11
2.2 Marginale (toegang tot) verblijfsrechten 12
2.2.1 De Rijksvisumwet 12
2.2.2 De Landsverordening toelating en uitzetting 12
2.2.3 De artikel 3 EVRM-procedure, zorgen ten aanzien van de uitvoering en rechtsbijstand 13
2.2.4 Respondenten over de artikel 3 EVRM-procedure en motie Diertens 17
2.2.5 Kinderen in de artikel 3 EVRM-procedure 18
2.2.6 Het standpunt van de overheid van Curaçao ten aanzien van de geuite zorgen over de uitvoering van de artikel 3 EVRMprocedure 20
2.3 De bewaring van ongedocumenteerde kinderen 20
2.3.1 De gronden voor bewaring en beperkte toegang tot rechtsbijstand 20
2.3.2 De omstandigheden in en rondom bewaring 23
2.3.3 Rechtsmiddelen tegen bewaring 25
2.4 Toegang tot basisvoorzieningen 26
2.4.1 Voedselvoorziening 26
2.4.2 Opvang 27
2.4.3 Medische zorg 28
2.4.4 Onderwijs 29
2.5 Bescherming tegen (seksueel) geweld, misbruik en (seksuele) uitbuiting 31
2.5.1 (Seksueel) geweld 31
2.5.2 (Seksuele) uitbuiting 33
3 Conclusie 34

3 DE VOOR ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN RELEVANTE INTERNATIONALE KINDERRECHTEN 39
1 Het Koninkrijk als primair aanspreekpunt 39
2 De relevante materiële rechten 40
2.1 Artikel 2 IVRK: het recht op gelijke behandeling 41
2.2 Artikel 3 lid 1 IVRK: het belang van het kind in samenhang met artikel 7, 9, 10, 20 en 22 IVRK 42
2.2.1 Het recht op het verwerven van een nationaliteit 44
2.2.2 Het recht op bescherming als vluchteling 45
2.2.3 Het recht op bescherming van familieleven 45
2.2.4 Individuele besluitvorming bij het aantreffen van een ongedocumenteerd kind 47
2.2.5 Het internationaal erkende verbod op bewaring en omstandigheden in bewaring 47
2.2.6 De beslissing tot uitzetting 50
2.3 Artikel 6 IVRK: het recht op leven, overleven en ontwikkeling in samenhang met artikel 19, 24, 27, 28, 34 en 39 IVRK 52
2.3.1 Het recht op basisvoorzieningen; opvang, voedsel, water, medische zorg en onderwijs 53
2.3.2 Het recht op bescherming tegen (seksueel) geweld, misbruik en (seksuele) uitbuiting 56
2.4 Bescherming tegen mensenhandel 58
2.5 Artikel 12 IVRK: het recht om gehoord te worden 60
3 De implementatie van internationale kinderrechten 61
4 Conclusie 63

4 HET STAATKUNDIG BESTEL VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 65
1 Inleiding 65
2 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 66
2.1 De lange aanloop naar autonomie van Curaçao 66
2.2 De koninkrijksaangelegenheden in artikel 3 van het Statuut 71
2.2.1 Algemene voorwaarden voor de toelating en uitzetting van vreemdelingen 72
2.2.2 Het Nederlanderschap 73
2.2.3 De buitenlandse betrekkingen 74
2.3 De waarborgfunctie voor fundamentele rechten en vrijheden 77
2.3.1 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 77
2.3.2 Het spanningsveld tussen de autonomie van de landen en handelingen van het Koninkrijk 78
2.3.3 Het moment van intreden van de waarborgfunctie en vrijwillige
samenwerking 80
3 De uitvoering van koninkrijksaangelegenheden en democratische controle daarop 83
4 Conclusie 85

5 DE SAMENWERKING EN OPVATTINGEN BINNEN HET KONINKRIJK 89
1 Inleiding 89
2 Voor 2015: vrijwillige samenwerking 89
3 De periode 2015-2017 91
3.1 Voorbereiden op een crisis en het voorkomen van aanzuigende werking 91
3.2 Opvattingen in Curaçao 93
4 Het jaar 2018: samenwerking bij migratiebeleid en bijstand op grond van artikel 36 van het Statuut 94
5 Het jaar 2019 97
5.1 Onderlinge regeling Protocol Koninklijke Marechaussee 97
5.2 Bijstandsverzoek van de regering van Curaçao van januari 2019 en reacties daarop83 97
5.3 Perspectieven vanuit Curaçao 102
6 Het jaar 2020 103
6.1 Perspectieven vanuit Curaçao 103
6.2 Zorgen om de omstandigheden in vreemdelingenbewaring 103
6.3 COVID-19, liquiditeitssteun en tegengestelde opvattingen over het bestuur op Curaçao 104
7 Conclusie 107

6 HET INTERNATIONALE KINDERRECHTENPERSPECTIEF TOEGEPAST OP DE SITUATIE VAN ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN IN CURAÇAO 109
1 Inleiding 109
2 Algemene aandachtspunten 109
2.1 Het staatkundig bestel van het Koninkrijk; een spanningsveld met artikel 2 lid 1 IVRK 109
2.1.1 Het gebrek aan data; spanning met artikel 4 en 2 lid 1 IVRK 110
2.1.2 Ongerechtvaardigd onderscheid in de zin van artikel 2 lid 1 IVRK? 111
2.2 Het gebrek aan een holistische benadering 113
3 Internationale kinderrechten in wet- en regelgeving, beleid en praktijk 113
3.1 Marginale rol voor internationale kinderrechten in wet- regelgeving en beleid 113
3.2 De uitvoering van wet- regelgeving en beleid ten aanzien van de toelating en uitzetting van ongedocumenteerde kinderen 114
3.3 Gevolgen van het restrictieve migratiebeleid 116
4 De bewaring van ongedocumenteerde kinderen 118
5 De toegang tot basisvoorzieningen: opvang, voedsel, medische zorg en onderwijs 119
6 Kinderbeschermingsmaatregelen, (seksueel) geweld en (seksuele) uitbuiting 120
7 Conclusie 121

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN – NAAR MEER GEZAMENLIJKHEID IN DE BESCHERMING VAN KINDERRECHTEN 125
1 Conclusies 125
2 Aanbevelingen 128

BRONNEN 131
WET- EN REGELGEVING, RICHTLIJNEN EN BELEID 143
JAARVERSLAGEN EN ONDERLINGE REGELINGEN OP KONINKRIJKSNIVEAU 145
NEDERLANDSE KAMERSTUKKEN 147
RECHTSPRAAK 149
BIJLAGE 151
OVER DE AUTEURS 153

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao