Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166811
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Geeft een actueel en compleet inzicht in de rechtspositie van overheidswerknemers. Deze praktijkgids bevat een overzichtelijke rijkheid aan informatie, compleet met toepasbare tips en voorbeelden uit de praktijk. Met per hoofdstuk een helder overzicht van de wet- en regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is.

De rechtspositie van ambtenaren is met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) fundamenteel gewijzigd. De Wnra houdt kort gezegd in dat de ambtelijke aanstelling van de meeste ambtenaren is omgezet naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

In deze geactualiseerde praktijkgids worden de veranderingen in de rechtspositie van de overheidswerknemers uitgebreid beschreven.

Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2022 geeft de meest actuele antwoorden op alle vragen omtrent de rechtspositie van overheidswerknemers. Deze uitgave bevat heldere uitleg, toepasbare tips en vele praktijkvoorbeelden die het arbeidsrecht begrijpelijk maken. Bovendien sluit elk hoofdstuk af met een helder overzicht van de wet- en regelgeving die op dat specifieke onderwerp van toepassing is.

De praktijkgids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem de personeelsaangelegenheden behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of de HR-adviseur. De lezer krijgt met deze gids een actueel inzicht in de rechtspositie van de overheidswerknemer, waarmee hij of zij het juiste gereedschap in handen heeft om problemen zoveel mogelijk te voorkomen of adequaat op te lossen.

Deze uitgave bevat alle nieuwe jurisprudentie en vele actuele voorbeelden. De praktijkgids geeft de lezer hierdoor de nodige handvatten om iedere casus op dit gebied op een juist geïnformeerde manier te kunnen aanpakken. Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2022 is van grote waarde voor iedereen die personeelsaangelegenheden behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of de HR-adviseur. Ook andere adviseurs en beleidsmedewerkers die in de praktijk met de rechtspositie van overheidswerknemers te maken hebben, kunnen in deze praktijkgids veel nuttige informatie vinden.

Specificaties

ISBN13:9789013166811
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:256
Druk:1
Verschijningsdatum:22-2-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1 Ambtenaarschap en grondrechten 11
1.1 Ambtenaarschap 11
1.2 Grondrechten 15

2 Arbeidsvoorwaardenvorming en overleg 19
2.1 De wet cao 19
2.2 Arbeidsvoorwaardenvorming in de overheidssector 20
2.3 Medezeggenschap 23

3 De integere ambtenaar 45
3.1 Integriteitsbeleid 45
3.2 Eed of belofte 47
3.3 Nevenwerkzaamheden 48
3.4 Meldingsplicht financiële belangen, bezit van of transacties met effecten 49
3.5 Inkoop 49
3.6 Draaideurconstructies/afkoelingsperiode bij gevoelige overstap 50
3.7 Aannemen van geschenken, steekpenningen en voordelen 51
3.8 Persoonlijk gebruik van goederen, diensten of wetenschap 52
3.9 E-mail-, intranet- en internetgebruik 53
3.10 Huisregels 53
3.11 Vertrouwenspersoon integriteit en klokkenluider(sregeling) 54
3.12 Geheimhouding tijdens en na beëindiging van de arbeidsverhouding 57

4 Arbeidstijden 59
4.1 Inleiding 59
4.2 Totstandkoming van de Arbeidstijdenwet 59
4.3 Toepasselijkheid van de Arbeidstijdenwet 60
4.4 Systematiek van de Arbeidstijdenwet 62
4.5 Verplichtingen van de werkgever 64
4.6 De werktijd en arbeidsduur van bijzondere groepen 66
4.7 De Artw in relatie tot de cao’s bij de overheid 67
4.8 Wet flexibel werken 68

5 Beloning 69
5.1 Loon 69
5.2 Salaris 70
5.3 Vergoedingen, uitkeringen en toelagen 72
5.4 Individueel Keuzebudget (IKB) 76
5.5 Loonaanspraken in bijzondere situaties 77
5.6 Wet normering topinkomens (WNT) 77

6 Functioneringsgesprekken en personeelsbeoordelingen 81
6.1 Inleiding 81
6.2 Functioneringsgesprekken 81
6.3 Personeelsbeoordeling 83

7 Vakantie en verlof 87
7.1 Opbouw en opname van vakantieverlof 87
7.2 Vakantieverlof en ziekte 90
7.3 Vergoeding van niet-genoten vakantieverlof 90
7.4 Bijzonder verlof 91
7.5 Verlof ingevolge de Wet arbeid en zorg 93
7.6 Levensloopregeling 101

8 Ambtenarentuchtrecht 103
8.1 Inleiding 103
8.2 Soorten disciplinaire straffen 105
8.3 Niet gedragen als een goed ambtenaar/werknemer 107

9 Arbeidsongeschiktheid 113
9.1 Regelgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 114
9.2 Ziektewet 115
9.3 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar 120
9.4 Maandinkomen/salaris bij ziekte 122
9.5 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 132
9.6 WIA-akkoord, bovenwettelijke aanspraken 142

10 Ontslagrecht 147
10.1 Inleiding 147
10.2 Eindigen van rechtswege 148
10.3 Opzegging tijdens proeftijd 149
10.4 De beëindigingsovereenkomst en opzegging met instemming 149
10.5 Opzegging en de ontslaggronden 150
10.6 Ontslag op staande voet 155
10.7 Opzegverboden 156
10.8 Transitie- en andere ontslagvergoedingen 157
10.9 Ontbinding wegens wanprestatie 158

11 Werkloosheid 159
11.1 Uitvoering en financiering 160
11.2 Ontstaan van het recht op WW-uitkering 162
11.3 Geldend maken van het recht op uitkering 166
11.4 Re-integratieverplichting overheidswerkgevers 174
11.5 Hoogte en duur van de uitkering 175
11.6 Einde van de WW-uitkering 179
11.7 Herleven van het WW-recht 180
11.8 Eigenrisicodragerschap: welke werkgever betaalt? 181
11.9 Bovenwettelijke uitkeringen 182

12 Pensioenen 193
12.1 Basispensioenen 193
12.2 Aanvullende pensioenregeling voor de overheid 200

13 Aansprakelijkheid en schade 217
13.1 Aansprakelijkheidsnorm van arbeidsongevallen 217
13.2 Dienstongeval en beroepsziekte 223

14 Klachtrecht en mediation 233
14.1 Klachtrecht 233
14.2 Mediation 236

Trefwoordenregister 243

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Praktijkgids Arbeidsrecht bij de overheid 2022