Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Een korte introductie

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789089745262
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit boek is een bewerking en samenvoeging van de juridische analyses die onderdeel waren van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (2020). De auteur maakte deel uit van het onderzoeksteam dat met de evaluatie belast was. Het onderzoeksteam bestond uit leden van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).

De juridische analyses betreffen de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg evenals de onderdelen kwaliteit, klachten en toezicht. De auteur gaat in op de achtergrond en doelen van de diverse wettelijke bepalingen en de tijdens de parlementaire behandeling gevoerde discussies en opgeworpen vragen. Ook wordt aandacht besteed aan de literatuur en daarin geuite kritische kanttekeningen.

Een belangrijke drijfveer voor het schrijven van dit boek is het belang van ‘kwaliteit van zorg’. Niet dat het lezen van dit boek voor die kwaliteit zorgt, maar het kan wel behulpzaam zijn bij het doorgronden van bijvoorbeeld een kwaliteitsbepaling, een plicht in het kader van de klachtenprocedure of een bepaald onderdeel van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het boek is dan ook vooral bedoeld voor juristen in de ‘zorg’-rechtspraktijk, toezichthouders in de zorg, verzekeraars, klachtenfunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en leden van geschilleninstanties.

Specificaties

ISBN13:9789089745262
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:278
Druk:1
Verschijningsdatum:14-4-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Rolinka Wijne

Rolinka Wijne is na haar opleiding als rechterlijk ambtenaar in opleiding in de advocatuur werkzaam geweest, waar zij zich onder meer bezig heeft gehouden met ‘medische aansprakelijkheid’. Ervaring met medische kwesties deed zij voorts op als lid-jurist in de medische tuchtcolleges en als docent gezondheidsrecht. In 2013 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het onderwerp ‘Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’. Het onderhavige boek is een vervolg op haar dissertatie en tevens een vervolg op haar handboek Medische aansprakelijkheid dat in 2014 gepubliceerd werd.

Andere boeken door Rolinka Wijne

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Afkortingen 11

Hoofdstuk 1 – Inleiding 15
1.1 Aanleiding 15
1.2 Opzet 17

Hoofdstuk 2 – Van een integrale wet naar een
vierde deel en meer 19
2.1 Inleiding 19
2.2 Historie Wkkgz 20
2.2.1 Het prille begin 20
2.2.2 Het voorstel Wcz 23
2.3 De Wkkgz 31
2.3.1 Het doel van de Wkkgz 31
2.3.2 De opzet van de Wkkgz 33
2.3.3 Inwerkingtreding Wkkgz 37
2.4 Parlementaire behandeling Wkkgz 38
2.4.1 Behandeling in de Tweede Kamer 38
2.4.2 Behandeling in de Eerste Kamer 45
2.5 Ontwikkelingen na publicatie van de wet 51
2.5.1 De wet in relatie tot maatschappelijke ondersteuning 51
2.5.2 Nulmeting en eerste en tweede monitor 53
2.6 Wijzigingen vanaf de inwerkingtreding 56
2.6.1 Gerealiseerde wijzigingen 56
2.6.2 Nog niet in werking getreden wijzigingen 61
2.7 Beschouwing 66

Hoofdstuk 3 – Reikwijdte van de Wkkgz 71
3.1 Inleiding 71
3.2 De zorgaanbieder als normadressaat 71
3.2.1 Artikel 1: instelling of solist en alternatief 71
3.2.2 Zorggroepen, gezondheidscentra en bureaus 84
3.2.3 Ziekenhuizen, laboratoria en huisartsenposten 86
3.2.4 Organisaties van bevolkingsonderzoek 87
3.2.5 Franchiseconcept 88
3.2.6 Het medisch-specialistisch bedrijf 89
3.3 De verleende zorg als object 91
3.3.1 Artikel 1: Wlz-zorg, Zvw-zorg en andere zorg 91
3.3.2 Alternatieve zorg en zorghandelingen met een cosmetisch doel 92
3.3.3 Wmo-zorg in geschil 95
3.3.4 Uitgezonderde zorg 97
3.4 Beschouwing 98

Hoofdstuk 4 – Kwaliteit 101
4.1 Inleiding 101
4.2 Goede zorg als kernbegrip in artikel 2 102
4.3 Artikelen 3 tot en met 5: kwaliteit personeel en materiaal 113
4.3.1 Goede zorg als resultaat 113
4.3.2 Vergewisplicht en verklaring omtrent het gedrag 115
4.3.3 Veilige toepassing medische technologie 122
4.4 Artikelen 6 tot en met 8: inrichting van zorg in relatie tot kwaliteit 123
4.4.1 Geestelijke verzorging 123
4.4.2 Bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg 124
4.4.3 Registratie implantaten 124
4.4.4 Meldcode huiselijk geweld 125
4.5 Artikel 9: beleid met betrekking tot incidenten en veilig melden 126
4.6 Artikel 10: keuze-informatie en recht op informatie over incidenten 141
4.7 Artikel 11: meldplichten 148
4.8 Artikel 12: registratie van alle zorgaanbieders 157
4.9 Beschouwing 158

Hoofdstuk 5 – Klachten en geschillen 161
5.1 Inleiding 161
5.2 Effectief en laagdrempelig alskernbegrippen 162
5.3 Artikelen 13 tot en met 17: zelf oplossen via een klachtenregeling 165
5.3.1 Schriftelijke regeling 165
5.3.2 Een schriftelijke klacht aan de start 172
5.3.3 Gratis advies door een aangewezen persoon 175
5.3.4 Zorgvuldig onderzoek met als doel een bevredigende oplossing 182
5.3.5 Schriftelijke mededeling met oordeel uiterlijk binnen zes weken 183
5.3.6 Relatie beroepsaansprakelijkheidsverzekering 192
5.4 Artikelen 18 tot en met 23: naar de geschilleninstantie 193
5.4.1 Verplichte aansluiting bij een erkende geschilleninstantie 193
5.4.2 Inrichting proces vrij, maar wel schriftelijk vastgelegd 198
5.4.3 Bindend advies binnen zes maanden en schadevergoeding 202
5.4.4 Eerst de klachtenprocedure doorlopen 218
5.4.5 Klachtencommissie geen verplicht onderdeel 221
5.5 Beschouwing 224

Hoofdstuk 6 – Toezicht en de Wkkgz 227
6.1 Inleiding 227
6.2 Bewaken belang goede gezondheidszorg als uitgangspunt 227
6.3 Artikelen 24 tot en met 26: ‘toezichts’- bevoegdheden Inspectie 231
6.3.1 De toezichthoudende taken 231
6.3.2 Onderzoek van verplichte en onverplichte meldingen 233
6.3.3 Verstrekking van benodigde gegevens 242
6.4 Artikelen 27 tot en met 30: handhavingsinstrumentarium Inspectie 243
6.4.1 Een schriftelijke aanwijzing en een schriftelijk bevel 243
6.4.2 Een aanwijzing als de organisatiestructuur afbreuk doet aan goede zorg 245
6.4.3 Bestuursdwang en last onder dwangsom 258
6.4.4 Bestuurlijke boete, hechtenis of een geldboete 261
6.5 Beschouwing 262

Literatuur 265

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg