Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Verantwoorden en leren

Evaluatieonderzoek melden, registreren, beoordelen en leren van geweldsaanwending

Paperback Nederlands 2022 9789462363250
Verkooppositie 3242Hoogste positie: 3242
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Het proces van het melden, registreren, beoordelen en leren van geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren is herzien. Verantwoorden en leren zijn daarbij, naast goed werkgeverschap, sleutelbegrippen. Dit boek is het resultaat van een procesevaluatie van dit nieuwe interne politieproces. Het laat zien hoe de politie geweldgebruik beheerst en reguleert.

De omslag van straffen naar gedragsverandering om meer professioneel gedrag te bevorderen wordt door politiemedewerkers nog niet zo beleefd. In de praktijk ligt het accent meer op verantwoorden dan op leren en meer op individuele politieambtenaren dan op de politieorganisatie. Aanspreken op professionaliteit wordt ingewikkeld gevonden binnen de politieorganisatie. Bij politiemedewerkers zelf ligt het oordeel niet-professioneel gevoelig en wordt het niet als stimulans tot leren ervaren. Van collectief leren op team-, districts-, eenheids- en korps niveau is nog maar beperkt sprake. Politieleiders dragen onvoldoende uit dat (leren van) geweldsaanwending een strategisch belang rijk thema is en het nieuwe proces is nog onvoldoende gefaciliteerd en geborgd.

Specificaties

ISBN13:9789462363250
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:286
Druk:1
Verschijningsdatum:28-10-2022
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1 Inleiding: Stelselherziening Geweldsaanwending Politie 15
1.1 Het nieuwe proces 18
1.2 Wat is er nieuw of anders? 21
1.3 Projectorganisatie en projectdoelen 25
1.4 De procesevaluatie: doel- en vraagstelling en gewenst resultaat 26
1.5 Leeswijzer 27
2 Literatuurverkenningen 29
2.1 Verantwoorden van geweldgebruik 29
2.2 Leren over geweldgebruik door de politie 31
2.3 Goed werkgeverschap in relatie tot politieel geweldgebruik 32
3 Onderzoeksmethoden en -materiaal 35
3.1 Kwantitatief onderzoek 36
3.2 Kwalitatief onderzoek 36

Deel I Invoering van het nieuwe proces 43
4 Projectorganisatie en projectimplementatie 45
4.1 Plan van aanpak 45
4.2 Bevindingen 47
4.3 Landelijke overleggen 50
4.4 Tot besluit 52
5 Administratieve belasting en doorlooptijden 53
5.1 Impactanalyse 54
5.2 Tot besluit 62

Deel II Verantwoorden van geweldsaanwending 63
6 Het melden van geweldsaanwending door politieambtenaren 65
6.1 Reageren 70
6.2 Reflectie 71
6.3 Tot besluit 72
7 Registratie van geweldsaanwendingen door de hulpofficier van justitie 75
7.1 Feitelijke proces: een melding komt binnen 77
7.2 Toetsing van een melding: wordt het een registratie of mutatie? 78
7.3 Vervolg 80
7.4 Tot besluit 81
8 Advisering door sectorhoofden 83
8.1 De inrichting van de processtap adviseren 84
8.2 Activiteiten voor advisering 85
8.3 Raadplegen van VIK ten behoeve van de advisering 88
8.4 Het bepalen van de professionaliteit van de geweldsaanwending 90
8.5 Ontwikkelingen in de advisering 92
8.6 Werken met formats voor advisering 93
8.7 Tot besluit 94
9 Advisering door commissies geweldsaanwending 97
9.1 Inrichting van de processtap adviseren door commissies geweldsaanwending 98
9.2 Drie soorten advisering 100
9.3 Het bepalen van de professionaliteit van de geweldsaanwending 104
9.4 Professioneel versus niet-professioneel: de nuances 106
9.5 Ontwikkelingen in de advisering 108
9.6 Nader onderzoek door de commissies 110
9.7 Werken met formats 111
9.8 Tegengestelde adviezen 112
9.9 Adviseren over versterken van individuele/ collectieve kennis en andere taken 114
9.10 Onafhankelijkheid van de commissieadviezen 115
9.11 Specifieke positie externe leden 117
9.12 Tot besluit 118
10 Beoordeling door de politiechef 121
10.1 Aanleveren advies 127
10.2 Beoordelen 127
10.3 Termen professioneel/niet-professioneel 129
10.4 Terugkoppeling beoordeling en vervolgstappen 129
10.5 Tot besluit 131
11 Strafrechtelijk onderzoek naar geweldsaanwending en samenloop met het interne beoordelingsproces 133
11.1 De kennisgeving aan het Openbaar Ministerie 134
11.2 Samenloop van onderzoeken naar geweldsaanwending 135
11.3 Complex 136
11.4 Tot besluit 139
12 Melden van geweld: melden onder leiding van een meerdere 141
12.1 BPZ-praktijk 143
12.2 Grootschalig optreden 144
12.3 Het aanhoudings- en ondersteuningsteam (AOT) van de DSI 147
12.4 Tot besluit 148
13 Melden van geweld: (extern) buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) 151
13.1 Bevindingen 154
13.2 Rol DTH 158
13.3 Tot besluit 159
14 Melden van geweld: studenten 161
14.1 Bevindingen 161
14.2 Tot besluit 163
15 Melden vuurwapengebruik 165
15.1 Bevindingen 165
15.2 Ongepland vuurwapengebruik 167
15.3 Gepland vuurwapengebruik 171
15.4 Tot besluit 177
16 Verantwoording op landelijk niveau: publicatie van cijfers over geweldsaanwendingen 179
16.1 Jaarcijfers politie 180
16.2 Analyse IAT 183
16.3 Tot besluit 185
12 verantwoorden en leren
17 Verantwoorden: de belangrijkste constateringen 187

Deel III Leren van geweldsaanwending 193
18 De hOvJ en de professionele dialoog 197
18.1 Opstarten professionele dialoog 197
18.2 Gesprek in relatie tot leren 198
18.3 Leren van melden 201
18.4 Leren van geweldsregistraties 202
18.5 Leren overall 203
18.6 Tot besluit 204
19 Leerpunten en leeractiviteiten geadviseerd door het sectorhoofd 205
19.1 Bevindingen 205
19.2 Tot besluit 209
20 Leerpunten en leeractiviteiten geadviseerd door de commissie geweldsaanwending 211
20.1 Leerpunten 211
20.2 Opvolging 214
20.3 Inbreng in jaarverslagen 216
20.4 Tot besluit 218
21 Leerpunten en leeractiviteiten geïnitieerd door de politiechef 219
21.1 Analyses? 219
21.2 Toepassing? 220
21.3 Politiechef en leerproces 221
21.4 Tot besluit 224
22 De rol van de teamchef: personeelszorg, doorlopend lerenen het initiëren van de leercirkel 227
22.1 Bevindingen 228
22.2 Personeelszorg 230
22.3 Doorlopend leren en het initiëren van de leercirkels 233
22.4 De relatie tussen teamchef en IBT-docent in leercirkels en doorlopend leren 235
22.5 Tot besluit 236
23 De rol van OBT en IBT 239
23.1 Ontwerp 240
23.2 Uitvoering 242
23.3 Tot besluit 246
24 De rol van de Politieacademie 249
24.1 Basispolitieonderwijs 249
24.2 Leergang onderwijs gevaarsbeheersing 250
24.3 Opleiding hOvJ 251
24.4 Tot besluit 252
25 Over leercirkels op organisatieniveau 255
25.1 Kwantitatieve analyses 257
25.2 Tot besluit 259
26 Leren: de belangrijkste constateringen 261

Conclusies en aanbevelingen 269

Referenties 277
Lijst met afkortingen 281
Over de auteurs 283
Bijlagen (online beschikbaar via mediatheek Politieacademie)

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verantwoorden en leren