Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De kunst van een humaan strafrecht

(PDF-Download)

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2018 9789462748293
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze bundel bevat een selectie van de belangrijkste en bekendste artikelen van de hand van de auteur gedurende de afgelopen decennia. Zij bieden een tamelijk breed scala beschouwingen over de humaniteit en het morele gehalte van het strafrecht, zoals past in een hedendaagse samenleving die voldoet aan beschaafde en rechtsstatelijke condities. Vele hier behandelde strafrechtelijke vraagstukken raken tevens sociologische en psychologische denkwerelden.

Onder meer wordt stilgestaan bij de vraag wat fatsoenlijk strafrecht en wat een goede vorming van strafrechtsstudenten is, tot waar de strafbaarheid mag gaan, waarom de strafrechter grote aandacht voor de persoon van de dader moet hebben, welke positie het slachtoffer heeft en waarom gedurende de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf en van de ter beschikkingstelling (tbs) een rechtspositie voor de betrokkenen onontbeerlijk is. De oorspronkelijke teksten zijn waar nodig geactualiseerd of ter verrijking van de inhoud bewerkt.

Ondanks alle gestage wijzigingen in strafrecht en strafrechtspleging zijn de onderliggende intermenselijke verhoudingen en rechtsbehoeften van de burgers in essentie niet veranderd. Juist hierop legt dit boek een zwaar accent.

Specificaties

ISBN13:9789462748293
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:632
Druk:1
Verschijningsdatum:15-2-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Constantijn Kelk

Prof.mr. C. Kelk is hoogleraar strafrecht en penitentiair recht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof te Amsterdam.

Andere boeken door Constantijn Kelk

Inhoudsopgave

Ter inleiding 1

Deel I Gedachten over fatsoenlijk strafrecht
1 Humaniteit als strafrechtelijk principe 13
2 Beschaafd strafrecht: beschaafde beginselen en beschaafde juridisch gevormden 45
3 Strafrechtelijk stromenland 65
4 Veranderende mensbeelden in het strafrecht 97
5 De kunst als inspiratie voor de strafrechtsbeoefening 113
6 ‘Symbolisch strafrecht’ en ‘symbolisch straffen’ 133
7 De goede trouw in het strafrecht 159

Deel II Grenzen van de strafbaarheid
8 Atypisch handelen en de grenzen van de delictsomschrijving 179
9 Culpa en de veiligheidssamenleving 195
10 Het algemeen menselijke karakter van de overmacht 207
11 Dieven, vandalen en vervalsers van beeldende kunst 217
12 Van bedelaars, landlopers en stadszwervers 243
13 Het beruchte artikel 248bis Wetboek van Strafrecht 251

Deel III Noodzakelijke aandacht voor de persoon des daders
14 De persoon van de dader: ‘fortiter in re, suaviter in modo’ 259
15 De rechter en de kunst van het luisteren 279
16 Slachtoffers in rechte 293
17 De ontoerekenbaarheid en de verminderde toerekenbaarheid 319
18 Resocialisatie, een veelomvattend beginsel 345
19 De schuldbeleving van de schuldig verklaarde 369
20 Bejegening van jeugdige delinquenten met hulp van vrijwillige burgers 391

Deel IV Strafrechtelijke en andere punitieve sancties
21 Het nulla poena-beginsel behoeft opfrissing 407
22 Totale instituties verdienen een zeer behoedzaam gebruik 429
23 Discriminatie achter de tralies 453
24 Klachtrecht van gedetineerden en grieven over hun bejegening 469
25 De eigen betekenis van de terbeschikkingstelling in ons strafrecht 489
26 Het belang van aandacht van de strafrechter voor de sanctietenuitvoerlegging 513
27 De waarde van ‘magistratelijkheid’ in punitieve praktijken 529

Deel V Herinneringen aan enige bijzondere strafrechtsgeleerden
28 W.P.J. (Willem) Pompe (1893-1968) 545
29 B.V.A. (Bert) Röling (1906-1985) als strafrechtsjurist 553
30 G.Th. (Ger) Kempe (1911-1979) 569
31 J.C. (Han) Hudig (1907-1996); De laatste der oude Utrechters 577
32 R. (Rijk) Rijksen (1921-1978); Pionier in de penitentiaire ontwikkeling 583
33 A.A.G. (Toon) Peters (1936-1994) 589
34 L.H.C. (Louk) Hulsman (1923­2009); Gedreven pleitbezorger van alternatieven voor het strafrecht en van een kritische criminologie 595
35 J. (Jan) Remmelink (1922-2003) 605
36 Ch.J. (Just) Enschedé (1911-2000) 613
37 A.H.J. (Bert) Swart (1941-2011) 617

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De kunst van een humaan strafrecht