Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Handboek Huwelijksvermogensrecht

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789400112841
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit boek bevat een volledige beschrijving van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Het behandelt achtereenvolgens de rechten en verplichtingen van echtgenoten, de wettelijke beperkte gemeenschap en de algehele gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden.

De behandeling van zowel de wettelijke beperkte gemeenschap als de voormalige wettelijke gemeenschap, de algehele gemeenschap van goederen, is noodzakelijk door de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap (Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, Stbl. 2017, 177). Deze wet wijzigt het wettelijk stelsel van een algehele gemeenschap in een beperkte gemeenschap. Bepaalde aanbrengsten, erfenissen en schenkingen vallen vanaf 1 januari 2018 niet langer in de wettelijke gemeenschap. Dit nieuwe stelsel geldt echter niet voor een algehele gemeenschap die op 31 december 2017 bestond. De omvang van die bestaande gemeenschap wijzigt niet, zodat de praktijk de komende tientallen jaren rekening moet houden met het bestaan van beide gemeenschappen, ieder met deels eigen regels.

Veel aandacht wordt besteed aan de verschillende huwelijkse voorwaarden zoals die in de praktijk voorkomen, in het bijzonder aan het periodiek (Amsterdams) verrekenbeding en de betekenis die de wettelijke regels voor verrekenbedingen en de rechtspraak voor dit verrekenbeding hebben. Ook worden de verwikkelingen behandeld die zich, vooral bij echtscheiding en faillissement, kunnen voordoen tussen echtgenoten die buiten iedere gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zoals bestaan en omvang van vergoedingsrechten en de betekenis van de natuurlijke verbintenis.

In aparte onderdelen worden voorts de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VP), het geregistreerd partnerschap en de rechtsgevolgen van ongehuwd samenleven besproken.

In hoofdstuk 8 wordt het Nederlands internationaal huwelijksvermogensrecht besproken. Hier worden de verschillende ipr-regels voor het huwelijksvermogensrecht en het geregistreerd partnerschapsvermogensrecht behandeld, waarbij ook op de nieuwe per 29 januari 2019 geldende EU-verordeningen wordt ingegaan.

Specificaties

ISBN13:9789400112841
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:522
Druk:8
Verschijningsdatum:11-2-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Kees Kraan

Kees Kraan is auteur van enkele boeken over het huwelijksvermogenrecht en het erfrecht. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen in onder andere het WPNR.

Andere boeken door Kees Kraan

Inhoudsopgave

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 21
Enkele afkortingen 23
Inleiding 25

Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten
1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 31
1.1 Algemeen 31
1.2 De onderhoudsverplichtingen van de echtgenoten jegens elkaar; artikel 1:81 32
1.3 De verplichting tot verzorging en opvoeding van de kinderen; artikel 1:82 33
1.4 De kosten van de huishouding; artikel 1:84 35
1.5 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden; artikel 1:85 42
1.6 De wederzijdse verplichting tot informatie van de echtgenoten 44

2 De gezinsbeschermende bepalingen (art. 1:88 en 89) 47
2.1 Overeenkomsten met betrekking tot dewoning en de daarbij behorende zaken en inboedel; artikel 1:88 lid 1 sub a 48
2.2 Giften; artikel 1:88 lid 1 sub b en lid 4 56
2.3 Borgtocht c.a.; artikel 1:88 lid 1 sub c en lid 5 58
2.3.1 De balansgarantie 64
2.3.2 Hoofdelijk medeschuldenaar 65
2.3.3 Economische eigendom 65
2.4 Koop op afbetaling; artikel 1:88 lid 1 sub d 66
2.5 Vorm van de toestemming 67
2.6 Beslissing kantonrechter 68
2.7 Rechtsgevolgen van niet-inachtneming van het toestemmingsvereiste; artikel 1:89 69

Deel 2 De wettelijke beperkte gemeenschap van goederen en de algehele gemeenschap van goederen
3 Het ontstaan van beide gemeenschappen 75
3.1 Inleiding: het onderscheid tussen de wettelijke beperkte gemeenschap en de algehele gemeenschap van goederen 75
3.2 Aard van de huwelijksgemeenschap. Vorderingen en schulden tussen echtgenoten 79

4 De activa van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen 85
4.1 Inleiding 85
4.2 Aanbrengsten 85
4.3 Goederen verkregen krachtens erfrecht of gift. De insluitingsclausule 87
4.4 Verkrijgingen tijdens het bestaan van de gemeenschap 90
4.5 Verknochtheid 91
4.5.1 Smartengeld 92
4.5.2 Schadevergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst 95
4.5.3 Alimentatie 97
4.5.4 Goodwill 99
4.5.5 Aandeel in vennootschap onderfirma/maatschap; onderscheid wettelijke beperkte gemeenschap en algehele gemeenschap? 101
4.5.6 Pensioenrechten 104
4.5.7 Het huurrecht 109
4.5.8 Goederen onder bewind 110
4.5.9 Fideï-commissair vermogen 111
4.5.10 Het aandeel in een besloten vennootschap; lidmaatschapsrechten 113
4.5.11 De rechten uit een overeenkomst van levensverzekering 113
4.5.12 Zaaksvervanging bij verknochte goederen 115
4.6 Zaaksvervanging bij dewettelijke beperkte gemeenschap en de algehele gemeenschap van goederen. Vergoedingsrechten 117
4.7 De redelijke vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van een
onderneming die niet tot de gemeenschap behoort; artikel 1:95a 119
4.8 Bankrekeningen 122
4.9 Bewijsvermoeden 123
4A De activa van de algehele gemeenschap van goederen 125
4A.1 Aanbrengsten, erfenissen en schenkingen 125
4A.2 De uitsluitingsclausule bij de algehele gemeenschap van goederen 126
4A.3 Uitsluitingsclausule vóór het huwelijk 136
4A.4 Zaaksvervanging bij de algehele gemeenschap 137

5 De schulden van dewettelijke beperkte gemeenschap; gemeenschapsschulden en privéschulden 139
5.1 Inleiding. Onderscheid tussen de wettelijke beperkte en de algehele gemeenschap van goederen 139
5.2 Gemeenschappelijke schulden 139
5.3 Schulden die behoren tot een nalatenschap en schulden die goederen betreffen die van de gemeenschap zijn uitgezonderd 141
5.4 Verknochte schulden 142
5.5 De positie van de echtgenoot-niet-schuldenaar 146
5.6 Verhaal van gemeenschapsschulden en privéschulden; artikel 1:96 lid 3 146
5A De schulden van de algehele gemeenschap van goederen: gemeenschapsschulden en privéschulden 153
5A.1 Artikel 1:94 oud van toepassing 153
5A.2 Nalatenschap en schenking verkregen onder uitsluitingsclausule 154
5A.3 Pensioenpremie 154
5A.4 Gemeenschapsschulden en privéschulden; aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht 154

6 Vergoedingsrechten bij beide gemeenschappen; reprises en récompenses 157
6.1 Ontstaan en omvang van vergoedingsrechten 157
6.2 Verhaal van vergoedingsrechten 162

7 Het bestuur over goederen van de wettelijke beperkte en de algehele gemeenschap van goederen en over privégoederen 165
7.1 Inleiding. Gelijke regels voor het bestuur bij beide gemeenschappen 165
7.2 Inhoud van het begrip bestuur; bestuur van privégoederen 166
7.3 Bestuur van gemeenschapsgoederen 168
7.4 Uitzonderingen op de bestuursregeling 170
7.5 Bestuursovereenkomsten 171
7.6 Bestuursopdracht 172
7.7 Gemeenschapsgoederen dienstbaar aan een beroep of bedrijf 173
7.8 Bestuursovertreding; toetreding 176

8 De ontbinding van de wettelijke beperkte en de algehele gemeenschap van goederen 181
8.1 Ontbindingsgronden;geen onderscheid tussen beide gemeenschappen 181
8.2 Gevolgen van de ontbinding van de gemeenschap 185
8.2.1 Inning van vorderingen 191
8.2.2 Verdeling 194
8.3 Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na ontbinding; artikel 1:102 201
8.4 Vereffening van de huwelijksgemeenschap 203

9 Afstand van de gemeenschap bij de wettelijke beperkte en algehele gemeenschap 205
9.1 Inleiding; Geen onderscheid tussen beide gemeenschappen; gevolgen afstand 205
9.2 Vergoedingsrechten en afstand 209
9.3 Wanneer is afstand gedaan? 210

10 Faillissement ofschuldsanering van echtgenoten en dewettelijke beperkte of algehele gemeenschap van goederen 211
10.1 Geen wijziging verhaalsrecht van crediteuren in faillissement. Datum faillissement 211
10.2 Toepassing artikel 1:96 lid 3 in faillissement 214

Deel 3 Huwelijkse voorwaarden
11 Wat zijn huwelijkse voorwaarden? 219

12 Voorschriften voor huwelijkse voorwaarden; huwelijkse voorwaarden als overeenkomst 227
12.1 De notariële akte 227
12.2 Volmacht 227
12.3 Minderjarigen 228
12.4 Curatele 228
12.5 Inhoudsvoorschriften 229

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Huwelijksvermogensrecht