Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Beleidsonderzoek in de praktijk

Een routekaart voor onderzoekers en beleidsambtenaren

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2024 9789400113688
Direct te downloaden

Samenvatting

Beleidsonderzoek is een belangrijke bron voor de beleidsontwikkeling van overheden. Het is een vak dat deels binnen overheden wordt uitgeoefend (denk aan planbureaus, rekenkamers en statistische bureaus) en deels wordt uitbesteed (denk aan universitaire instituten, zelfstandige instituten en onderzoekbureaus). Zowel de voorbereiding, de uitvoering als de begeleiding vragen om een hoge mate van professionaliteit.

'Beleidsonderzoek in de praktijk' is bedoeld als handreiking aan de diverse professionals die betrokken zijn bij beleidsonderzoek: onderzoekers, beleidsambtenaren, uitvoerders, begeleiders. Het laat zien waar deze professionals in de praktijk van beleidsonderzoek mee te maken krijgen, in alle fasen van een beleidsonderzoekproject.

Peter van Hoesel geeft in dit boek zijn inzichten weer op basis van zijn ervaringen als beleidsonderzoeker en onderzoekmanager, van zijn kennis op het gebied van onderzoekmethoden en van eerdere publicaties op dit vakgebied. Max Herold geeft hierop diverse reflecties vanuit de ambtelijke wereld, onder meer vanuit het perspectief van open beleidsontwikkeling met het oog op de complexiteit van maatschappelijke problemen.

Specificaties

ISBN13:9789400113688
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:125
Druk:1
Verschijningsdatum:6-3-2024
Hoofdrubriek:Organisatiekunde
ISSN:
Jongbloed:Bestuurskunde

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Peter van Hoesel

Peter van Hoesel is emeritus-hoogleraar toegepast beleidsonderzoek bij de EUR. Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan overheidsbeleid onderzocht bij diverse onderzoekbureaus: DSWO RU Leiden, Research voor Beleid, NIA (inmiddels TNO Arbeid), NSS Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (inmiddels B&A Groep), EIM, Panteia. Hij was betrokken bij onderzoekprojecten van alle ministeries, van diverse provincies, gemeenten en brancheorganisaties, en van de EU. Daarnaast was en is hij betrokken bij vele maatschappelijke activiteiten ter ondersteuning van overheidsbeleid.

Andere boeken door Peter van Hoesel

Over Max Herold

Max Herold (1959) is als organisatieadviseur en leer- en ontwikkeladviseur werkzaam bij de rijksoverheid. Hij is gepromoveerd op de relatie tussen ongeschreven regels en Open, Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling. Max is expert in het ontwerpen en begeleiden van open beleidsprocessen en verzorgt daarover diverse masterclasses voor ministeries.

Andere boeken door Max Herold

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

1 Ervaringen van een beleidsonderzoeker 11
Twee heren dienen 11
Meten is weten (ofwel kwantitatief onderzoek) 12
Interactieve onderzoekmethoden (ofwel kwalitatief onderzoek) 15
Experimenteel onderzoek 16
Bestaande kennis en data 17
Bruikbaarheid van onderzoekresultaten 18
Benutting van onderzoekresultaten 19
Onafhankelijkheid van de onderzoeker 20
Onderzoekprogrammering 22
Onderzoekmanagement 24

2 Hoe kom je tot een zinvolle probleemstelling? 27
Aanleiding voor het onderzoek 27
Doelstelling van het onderzoek 28
Oriëntatie 29
Variabelen 30
Soorten vragen 31
Beleidstheorie 31
Hypothesen 32
Ambtelijke reflecties 33
Politieke context 33
Financiering 34
Voldoende kennis van onderzoek? 35
Doe je huiswerk 36

3 Van probleemstelling naar onderzoekopzet 39
Hoe koppel je onderzoektechnieken aan de probleemstelling? 39
Startpunt 39
Uitgangspunten 40
Meetbaar maken van variabelen 41
Analysetechnieken 43
Uitwerking uitvoering 43
Het onderzoekvoorstel c.q. de offerte 44
Typen onderzoek per fase in het beleidsproces 44
Onderzoek in verband met de beleidsagenda 44
Analyseren van het beleidsprobleem 45
Ontwerpen van beleid 46
Implementatie van beleid 47
Evaluatie van beleid 47
Simpel beleidsonderzoek kan heel effectief zijn 48
Ambtelijke reflecties 50
Verkennend onderzoek 50
Ambtenaren hebben voorkeur voor kwantitatief onderzoek 51
Kwantitatieve methoden 51
Interne adviseurs 52
Bureaus 52

4 Methodologische gezichtspunten 55
Criteria voor beleidsonderzoek 55
Verschillen tussen methoden 57
Globaal overzicht van methoden 59
Kwantitatieve methoden 59
Kwalitatieve methoden 60
Experimentele methoden 61
Deskresearch 61
Combinaties 61
Ambtelijke reflecties 62
Onafhankelijkheid 62
Interactief onderzoek 62
Onderzoek van professionals op de werkvloer 63

5 Kwantitatief onderzoek en experimenteel onderzoek 65
Kwantitatief onderzoek 65
Steekproeven 65
Methoden en meetinstrumenten 66
Metingen 68
Analyse 69
Experimenteel onderzoek 70
Proefopzetten 70
Waarnemingen/metingen/analyse 71
Ambtelijke reflecties 72
Voorkeur voor kwantitatief onderzoek 72
Valkuilen 72
Nieuwe ontwikkelingen 73

6 Kwalitatief onderzoek en deskresearch 75
Algemene kenmerken van kwalitatief onderzoek 75
Methoden van kwalitatief onderzoek 76
Diepte-interviews 76
Groepssessies 77
Veldobservaties 78
Vergelijkende gevalsanalyse 79
Inhoud 9
Visitatiemethode 80
Congresmethode 80
Deskresearch 81
Ambtelijke reflecties 82
De meerwaarde van kwalitatief onderzoek 82
Kwalitatief onderzoek als leerproces voor de praktijk 82
Valkuilen 83

7 Hoe zorg je voor een goede enquête? 85
Soorten vragen 85
Kanalen 86
Hoe ontwikkel je een vragenlijst? 86
Uitvoering 88
Ambtelijke reflecties 89
Enquêtes zijn populair 89
Afnemende respons 89
Ontwikkelen van een enquête 90
Objectiviteit 90

8 Hoe geef je vergelijkende gevalsanalyse vorm? 91
Inleiding 91
Voorbereidende stappen 92
Uitvoering 93
Vergelijkende analyse 94
Voorbeelden 95
Ambtelijke reflecties 97
Casestudies zijn niet populair 97

9 Analyse en rapportage 99
Inleiding 99
Analyse 99
Aanpak van de rapportage 100
Nazorg 102
Ambtelijke reflecties 103
Gebreken en in de rapportage 103
Rol van de opdrachtgever 103

10 Interacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en projectmanagement 105
Inleiding 105
Aanbesteding van beleidsonderzoek 105
Begeleiding van beleidsonderzoek 107
Benutting 108
Projectmanagement 110
Ambtelijke reflecties 111
Begrip van de onderzoeker voor de ambtelijke kant en
omgekeerd 111
Naar buiten brengen van de resultaten 112
Bredere kaders 112
Intern onderzoek 113

11 Programmering van beleidsonderzoek 115
Inleiding 115
De relatie tussen onderzoekprogrammering en het beleidsproces 115
Opzet en voorbereiding van een onderzoekprogrammering 116
Wat is onderzoekprogrammering? 117
Niveaus van onderzoekprogrammering 119
Ambtelijke reflecties 120
Bottom-up of top-down 120
Varianten 120

Bijlage 123
Over de auteurs 125

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Beleidsonderzoek in de praktijk