Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Turks associatierecht

Het recht van de Associatie EEG-Turkije binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789051892055
Direct te downloaden

Samenvatting

Voor Turken die een geslaagd beroep kunnen doen op het Associatierecht EEG-Turkije gelden gunstigere regels voor toelating en verblijf in Nederland. In dit boek worden de binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht belangrijkste en meest toegepaste bepalingen van het Associatierecht EEGTurkije besproken aan de hand van de Europese en de nationale rechtspraak. Hierbij worden de gehanteerde begrippen en definities uitgelegd en de toepasselijke nationale regelgeving en uitvoeringspraktijk toegelicht.

Ook wordt, vanwege de standstillbepalingen, op diverse onderwerpen de historische ontwikkeling van de nationale regelgeving beschreven. Omdat niet alle rechtsbronnen van het Associatierecht EEG-Turkije officieel zijn gepubliceerd, zijn de relevante bepalingen ervan opgenomen in de bijlage. Op deze wijze vormt dit boek een uitgebreid en overzichtelijk handboek voor geïnteresseerden en voor professionals die in de praktijk met het Associatierecht te maken hebben. 

Specificaties

ISBN13:9789051892055
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:224
Druk:1
Verschijningsdatum:26-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst 13

1 De bronnen van het Associatierecht EEG-Turkije 17
1.1 Inleiding 17
1.2 De Associatieovereenkomst EEG-Turkije 21
1.3 Het Aanvullend Protocol 24
1.4 De uitvoeringsbesluiten 28
1.5 De bronnen gecodificeerd in het Nederlands vreemdelingenrecht 29

2 Artikel 6 Besluit 1/80: de Turkse werknemer 31
2.1 Inleiding 31
2.2 De rechten van artikel 6 Besluit 1/80 31
2.3 Het doel van artikel 6 Besluit 1/80 35
2.4 Rechtstreekse werking 35
2.5 De kernbegrippen van artikel 6 lid 1 35
2.5.1 Het begrip ‘werknemer’ 35
2.5.1.1 De gezagsverhouding 36
2.5.1.2 De prestatie: reële en daadwerkelijke arbeid 37
2.5.1.3 De tegenprestatie: het loon 38
2.5.2 Het begrip ‘legale arbeidsmarkt’ 39
2.5.3 Het begrip ‘legale arbeid’ 40
2.6 Internationale chauffeurs, zeelieden enwerknemers op een mijnbouwinstallatie 42
2.7 Opbouw van de rechten van artikel 6 lid 1 Besluit 1/80 44
2.7.1 Het eerste streepje van artikel 6 lid 1 46
2.7.2 Het tweede streepje van artikel 6 lid 1 47
2.7.3 Het derde streepje van artikel 6 lid 1 48
2.8 Tijdelijke afwezigheid en de regeling in artikel 6 lid 2 48
2.8.1 Een geslaagd beroep op artikel 6 lid 2 49
2.8.2 Onvrijwillig werkloos 50
2.8.3 Langdurig ziek 51
2.9 Artikel 6 lid 3 53
2.10 Tijdelijke afwezigheid na verkrijging rechten derde streepje 53
2.11 Verlies en ontzegging van de rechten op grond van artikel 6 55
2.11.1 Verlies van de opgebouwde rechten op grond van artikel 6 55
2.11.2 Ontzegging van het verblijfsrecht vanwege fraude of misbruik 59
2.12 Intrekking met terugwerkende kracht 61
2.13 Naturalisatie tot Nederlander 62
2.14 De verblijfsvergunning bij verblijf op grond van artikel 6 63

3 Artikel 7 Besluit 1/80: het gezinslid van de Turkse werknemer 67
3.1 Inleiding 67
3.2 De rechten van artikel 7 Besluit 1/80 67
3.3 Het doel van artikel 7 Besluit 1/80 69
3.4 Rechtstreekse werking 70
3.5 De voorwaarden van artikel 7, eerste alinea 70
3.5.1 Gezinslid van een Turkse werknemer 71
3.5.1.1 Echtgenoten 72
3.5.1.2 Bloedverwanten in neergaande lijn 73
3.5.1.3 Bloedverwanten in opgaande lijn 73
3.5.1.4 Het begrip ‘ten laste van’ 73
3.5.2 Een tot de legale arbeidsmarkt behorende Turkse werknemer 75
3.5.3 Toestemming om zich bij de Turkse werknemer te voegen 76
3.5.4 Legaal wonen en samenwoning 77
3.5.5 Bijzondere omstandigheden tijdens de opbouw van de rechten 78
3.5.6 Geen voorwaarden meer na drie jaar 80
3.6 De voorwaarden van artikel 7, tweede alinea 81
3.6.1 Het begrip ‘kinderen’ van de Turkse werknemer 81
3.6.2 Het begrip ‘beroepsopleiding’ 81
3.6.3 De voorwaarde ‘drie jaar legaal werken’ 82
3.6.4 Verschil met artikel 7, eerste alinea 82
3.7 Verlies en ontzegging van de rechten op grond van artikel 7 83
3.7.1 Verlies van de opgebouwde rechten op grond van artikel 7 83
3.7.2 Ontzegging van het verblijfsrecht vanwege fraude of misbruik 85
3.8 Intrekking van de nationale verblijfsvergunning van het gezinslid 88
3.8.1 Intrekking met terugwerkende kracht 89
3.9 De verblijfsvergunning bij verblijf op grond van artikel 7 89

4 Artikel 9 Besluit 1/80: recht op gelijke toegang tot onderwijs 93
4.1 Inleiding 93
4.2 De rechten van artikel 9 Besluit 1/80 93
4.3 Rechtstreekse werking 94
4.4 Het doel van artikel 9 Besluit 1/80 94
4.5 De voorwaarden van artikel 9 Besluit 1/80 94
4.5.1 Legaal in de gastlidstaat wonen bij hun ouders 94
4.5.2 Ouders die aldaar tewerkgesteld zijn of zijn geweest 95
4.5.3 Turkse kinderen 96

5 Artikel 10 Besluit 1/80: recht op gelijke lonen en arbeidsvoorwaarden 97
5.1 Inleiding 97
5.2 De rechten van artikel 10 Besluit 1/80 97
5.3 Rechtstreekse werking 99
5.4 Het doel van artikel 10 lid 1 Besluit 1/80 99
5.5 Personele werkingssfeer 100
5.6 Materiële werkingssfeer 101

6 Artikel 13 Besluit 1/80: de standstillbepaling 103
6.1 Inleiding 103
6.2 De standstillbepalingen 104
6.3 Het doel van artikel 13 Besluit 1/80 105
6.4 Rechtstreekse werking 106
6.5 Personele werkingssfeer 106
6.5.1 De werknemer 106
6.5.2 Het gezinslid 107
6.5.3 Verblijf en arbeid die legaal zijn 108
6.5.4 Bezitters van artikel 6- of 7-rechten uitgesloten? 110
6.6 Materiële werkingssfeer 111
6.7 Temporele werkingssfeer 113
6.8 Rechtvaardigingsgronden voor een nieuwe beperking 113
6.9 Het nationale vreemdelingenrecht sinds 1976 119
6.10 Nationale maatregelen in strijd met artikel 13 Besluit 1/80 122
6.10.1 Heffing en hoogte van de leges voor een verblijfsvergunning 122
6.10.2 Aanscherping van het mvv-vereiste 124
6.10.3 Inburgering 127
6.10.4 Minimumleeftijd van de hoofdpersoon en echtgenoot bij gezinsmigratie 131
6.10.5 Meerderjarigheidsgrens van het kind van de hoofdpersoon 131
6.10.6 Afschaffing van het verruimde gezinsherenigingsbeleid 132
6.10.7 Voortgezet verblijf na verbreking huwelijk 134
6.10.8 Middelenvereiste bij volledige arbeidsongeschiktheid 136
6.10.9 Openbare orde 137
6.10.10 Het driejarenbeleid 146
6.10.11 Het TWV-vereiste voor internationale chauffeurs 148
6.11 Maatregelen die geen aanscherping of een toegestane aanscherping zijn 150
6.11.1 Verhoging inkomensnorm voor Nederlandse referenten 151
6.11.2 Verlening van een vergunning voor één jaar 151
6.11.3 Leges voor een mvv 152
6.11.4 Het inreisverbod 152
6.11.5 Afschaffing vrijstelling van het middelenvereiste bij zorg voor een kind jonger dan 5 jaar of bij leeftijd van 57,5 jaar of ouder 153
6.11.6 Intrekking met terugwerkende kracht 154
6.11.7 Aanscherping van het looncriterium van een kennismigrant 155
6.11.8 Biometrische gegevens 156

7 Artikel 14 Besluit 1/80: beperking van de rechten 157
7.1 Inleiding 157
7.2 De tekst van artikel 14 Besluit 1/80 157
7.3 Analoge toepassing van de uitleg van het begrip ‘openbare orde’ 158
7.4 Materiële invulling van het begrip ‘openbare orde’ 158
7.4.1 Een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 159
7.4.1.1 Persoonlijk gedrag 160
7.4.1.2 Actuele en werkelijke bedreiging 161
7.4.1.3 Een ernstige bedreiging 163
7.4.1.4 Een fundamenteel belang van de samenleving 164
7.5 Evenredigheidstoets 164
7.6 Bijzondere bescherming bij langdurig verblijf 165
7.7 De personele werkingssfeer van artikel 14 lid 1 Besluit 1/80 166
7.8 Openbare veiligheid en volksgezondheid 166

8 Artikel 41 lid 1 Aanvullend Protocol: de standstillbepaling 169
8.1 Inleiding 169
8.2 De standstillbepaling van artikel 41 lid 1 Aanvullend Protocol 170
8.2.1 Vrijheid van vestiging 171
8.2.2 Vrij verrichten van diensten 172
8.3 Het doel van artikel 41 lid 1 Aanvullend Protocol 175
8.4 Rechtstreekse werking 175
8.5 Personele werkingssfeer van artikel 41 lid 1 176
8.6 Materiële werkingssfeer van artikel 41 lid 1 178
8.7 Temporele werkingssfeer 180
8.8 Rechtvaardigingsgronden voor een nieuwe beperking 180
8.9 Maatregelen in strijd met artikel 41 lid 1 Aanvullend Protocol 182
8.9.1 Heffing en hoogte van de leges voor een verblijfsvergunning 182
8.9.2 Aanscherping van het mvv-vereiste 184
8.9.3 Inburgering 186
8.9.4 Minimumleeftijd van de hoofdpersoon en echtgenoot bij gezinsmigratie 188
8.9.5 Meerderjarigheidsgrens van het kind van de hoofdpersoon 188
8.9.6 Afschaffing van het verruimde gezinsherenigingsbeleid 189
8.9.7 Voortgezet verblijf na verbreking huwelijk 190
8.9.8 Openbare orde 191
8.9.9 Het driejarenbeleid 194
8.9.9.1 De drie cumulatieve voorwaarden 196
8.9.9.2 Verblijf op grond van het driejarenbeleid 200
8.9.10 Visumplicht bij kort verblijf 200
8.9.11 Puntenstelsel bij wezenlijk Nederlands belang 201
8.10 Maatregelen die geen aanscherping of een toegestane aanscherping zijn 203
8.10.1 Verhoging inkomensnorm voor Nederlandse referenten 204
8.10.2 Verlening van een vergunning voor één jaar 204
8.10.3 Vereiste wezenlijk Nederlands belang 205
8.10.4 Het documentatievereiste 205
8.10.5 Leges voor een mvv 206
8.10.6 Het inreisverbod 207
8.10.7 Afschaffing vrijstelling van het middelenvereiste bij zorg voor een kind jonger dan 5 jaar of bij leeftijd van 57,5 jaar of ouder 208
8.10.8 Intrekking met terugwerkende kracht 208
8.10.9 Biometrische gegevens 209

Bijlagen 211
1 De Associatieovereenkomst 211
2 Het Aanvullend Protocol 216
3 Besluit 2/76 221
4 Besluit 1/80 224

Jurisprudentieoverzicht 229
Literatuurlijst 237
Trefwoordenregister 243

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Turks associatierecht