Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Voorwaarden partnerprogramma

Onderstaand vindt u de partnervoorwaarden van Managementboek.nl Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen alvorens u zich aanmeldt voor het partnerprogramma. Indien u zich aanmeldt voor het partnerprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden.

Door u aan te melden als partner gaat u een partnerovereenkomst aan met Managementboek.nl. Managementboek.nl is een handelsnaam van MainPress BV te Schiedam (Jan van Galenstraat 7, 3115 JG, Schiedam). Mainpress BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24257110.

Aanmelding en aanvaarding partnerovereenkomst

 1. U kunt uzelf als partner aanmelden door een of meerdere websites aan te melden en akkoord te gaan met de partnervoorwaarden. De aanvaarding van de aanmelding vindt plaats via e-mail.
 2. Mainpress adverteert zelf via diverse advertentienetwerken en/of zoekmachines voor zijn websites Managementboek.nl, Jongbloed.nl. Het is affiliatepartners niet toegestaan deel te nemen via het affiliateprogramma door advertenties te plaatsen op advertentienetwerken en/of zoekmachines zoals Bing, google, facebook, LinkedIN of twitter, die vervolgens (via het affiliateprogramma) verwijzen naar deze websites.
 3. Managementboek.nl kan zonder opgave van redenen het partnerschap weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De partner heeft gedurende de duur van de overeenkomst het recht – uitsluitend ten behoeve van het partnerschap - de naam Managementboek.nl en bijbehorende logo's te gebruiken om te verduidelijken dat hij deelneemt aan het partnerprogramma.
 2. Het is de partner niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de gebruikte logo's.
 3. Het is de partner toegestaan content van Managementboek.nl te gebruiken in het kader van het partnerschap, echter zonder deze te wijzigen.
 4. Niets in het partnerschap strekt tot overdracht door Managementboek.nl van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook. De partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkrechten van Managementboek.nl, alsmede die van derden, volledig respecteren.

Administratieve werkwijze partnerprogramma

 1. Indien de partner op zijn site prijzen vermeldt van producten van Managementboek.nl zal de partner er altijd voor zorgen de juiste prijzen te vermelden. Managementboek.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen.
 2. Tenzij anders is overeenkomen betaalt Mainpress een commissie van 10% over de omzet exclusief BTW minus verzendkosten die wordt gerealiseerd tijdens de sessie die het resultaat is van een link vanaf de site van de partner op de website van MainPress is terechtgekomen. Uitgezonderd van deze omzet is de omzet die het gevolg is van aankopen door de partner zelf, of door iemand anders via de account van de partner. Tevens uitgezonderd van deze omzet is de omzet die het gevolg is van verwijzingen naar de websites van Mainpress via een van de in artikel 2 genoemde advertentienetwerken.
 3. Bezoekers worden getraceerd via hun session cookie. Indien de bezoeker het gebruik van cookies blokkeert is Managementboek.nl geen commissie verschuldigd over de omzet.
 4. De commissie wordt per kwartaal door Managementboek.nl uitgekeerd. De rapportage van Managementboek.nl is leidend voor het vaststellen van de commissie.
 5. Managementboek.nl zal de commissie per kwartaal betalen, mits de partner zijn bankrekeningnummer heeft bekendgemaakt aan Managementboek.nl via zijn account gegevens.
 6. Managementboek.nl heeft het recht betalingen aan de partner te verrekenen met bedragen die de partner verschuldigd is aan Managemenboek.nl.

Beëindiging partnerovereenkomst

 1. Het partnerschap kan zonder opgave van redenen door de partner en door Managementboek.nl worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 week.
 2. Het partnerschap eindigt automatisch indien de partner de link naar Managementboek.nl verbreekt.
 3. Het partnerschap eindigt automatisch indien het partnerprogramma wordt stopgezet door Managementboek.nl.
 4. De partner heeft uitsluitend recht op vergoeding van commissie voor omzet die is gerealiseerd voor de beëindigingdatum van het partnerschap.
 5. Het partnerschap is niet overdraagbaar op derden. Indien de site van de partner wordt overgedragen aan een derde, dient de partner Managementboek.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en eindigt het partnerschap automatisch.
 6. Managementboek.nl en de partner zullen na beëindiging van het partnerschap, ongeacht de reden van deze beëindiging, geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de beëindiging van het partnerschap.

Aansprakelijkheid

 1. De partner is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen site. De partner vrijwaart Managementboek.nl voor alle aanspraken op dit punt.
 2. Indien de site van Managementboek.nl – om welke reden dan ook – niet goed functioneert is Managementboek.nl niet aansprakelijk voor schade die de partner als gevolg hiervan leidt.

Diversen

 1. Managementboek.nl heeft het recht de partnervoorwaarden te veranderen en zal de partners in dat geval hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De partner heeft het recht nadat de partnervoorwaarden zijn veranderd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner het partnerschap niet beëindigt wordt hij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 2. De partner zal zich richting derden nimmer presenteren als een agent van Managementboek.nl De partner zal zich er nimmer op beroepen met Managementboek.nl een agentuur overeenkomst te zijn aangegaan.
 3. De partnervoorwaarden zijn onderhevig aan Nederlands recht. Geschillen tussen de partner en Managementboek.nl zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Rotterdam.

Populaire producten

  Personen

   Trefwoorden