Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

Paperback Nederlands 2020 9789012406499
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 1636Hoogste positie: 170
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten ervan. De inhoud van de delen is gebaseerd op de huidige stand van de theorieontwikkeling en de behandeling ervan richt zich vooral op de relevantie voor de praktijk. De reeks wil zo een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. De afzonderlijke delen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van opleidingen en trainingen en als naslagwerk voor de ervaren mediator. Ze vervullen ook een rol bij de professionalisering en registratie van mediators in Nederland.

In Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator beschrijft de auteur de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. Hij plaatst de interventietechnieken binnen het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, de oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling.

De auteur heeft het beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te stellen in het kader van de registratie tot MfN-registermediator. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator bevat de nieuwe, in 2016 herziene versie van dit instrument en kan zo dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de registratie.

Deze zevende druk bevat een nieuw, extra hoofdstuk 6 over ‘de mediator aan het werk’, waarmee de voorbereiding op dit assessment verder kan worden ondersteund.

Specificaties

ISBN13:9789012406499
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:256
Uitgever:Sdu
Druk:7
Verschijningsdatum:24-11-2020
Hoofdrubriek:Coaching en trainen
ISSN:
Jongbloed:Mediation / ADR

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Over Hugo Prein

Hugo Prein promoveerde in 1982 in Leiden op mediation en was tot voor kort seniordocent bij Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is auteur en redacteur van diverse publicaties over mediation, zoals het Trainingsboek Conflicthantering en Mediation, Benaderingen en inspiratiebronnen van Mediation en diverse hoofdstukken in Het Handboek Mediation en geeft opleidingen en trainingen.

Andere boeken door Hugo Prein

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 9
1 Inleiding / 11
1.1 Wat is mediation? / 11
1.1.1 Verschillende beroepsachtergronden van mediators / 11
1.1.2 Verschillende definities van mediation / 12
1.2 Autonomie, zelfbeschikking en vrijwilligheid / 14
1.3 Neutraliteit, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid / 16
1.3.1 Neutraliteit als uitvloeisel van de autonomie / 16
1.3.2 Onpartijdigheid / 18
1.3.3 Vertrouwelijkheid en geheimhouding / 19
1.4 Verschil tussen mediation en andere vormen van conflictinterventie / 20
1.4.1 Methoden waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt bij de derde partij / 21
1.4.2 Methoden waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt bij de conflicterende partijen / 24
1.5 Drie typen van mediation: de resultaatgerichte, probleemoplossende en communicatiegerichte benadering / 25
1.5.1 De resultaatgerichte of evaluatieve benadering / 28
1.5.2 De probleemoplossende of faciliterende benadering / 30
1.5.3 De communicatiegerichte of interactionele benadering / 31
1.6 De fasering van het mediationproces of de mediationtaken / 33
1.7 Mogelijkheden en beperkingen van mediation / 36
1.7.1 Conflictniveau / 36
1.7.2 Motivatie; betrokkenheid bij en geloof in mediation / 38
1.7.3 Competentie van de partijen / 40
1.7.4 Machtsverdeling tussen de deelnemers / 40
1.8 De persoon van de mediator / 42
1.8.1 Eigenschappen van de mediator / 42
1.8.2 Tegenoverdracht / 42
1.8.3 Waardeopvattingen / 44
1.8.4 De noodzaak van zelfreflectie, supervisie en intervisie / 45
1.9 Interventies door een mediator / 47
1.9.1 Interveniëren als complexe sociale vaardigheid / 47
1.9.2 Onderscheid tussen inhoud en proces / 51
1.9.3 Drie niveaus van interventies / 54
1.9.4 De taken en de competenties van de mediator / 55
2 Gesprekstechnieken van de mediator / 59
2.1 Open en actief luisteren; het toepassen van stiltes en aanmoedigingen / 59
2.2 Spiegelen / 62
2.3 Parafraseren van de inhoud / 63
2.4 Gevoelsreflectie / 67
2.5 Samenvatten / 72
2.6 Positief heretiketteren / 75
2.6.1 Wat is (positief) heretiketteren? / 76
2.6.2 Verschillende vormen van (positief) heretiketteren / 79
2.6.3 Verwante begrippen: neutraliseren, normaliseren, gemeenschappelijk maken / 81
2.6.4 Risico’s van (positief) heretiketteren / 83
2.7 Vraagtechnieken voor een mediator / 84
2.7.1 Open en gesloten vragen / 86
2.7.2 Vragen omwille van de informatiebehoefte van de mediator / 89
2.7.3 Vragen om veranderingen te bewerkstelligen bij de deelnemers / 89
2.8 Het uitoefenen van druk en het geven van inhoudelijke suggesties / 94
2.8.1 Verschil in directiviteit tussen mediationbenaderingen / 94
2.8.2 Paradoxale interventies / 96
2.8.3 Technieken om het doen van concessies te bewerkstelligen / 101
2.8.4 Kosten-en-risicotactiek / 102
2.8.5 Het doen van inhoudelijke suggesties / 103
2.8.6 Het reageren op een direct verzoek om advies of opinie / 106
2.8.7 De risico’s van het uitoefenen van druk en het geven van advies / 108
3 Wat voorafgaat aan de eigenlijke mediation / 111
3.1 Zijn de condities voor mediation aanwezig? / 111
3.1.1 Aandachtspunten ten aanzien van de mediator zelf / 111
3.1.2 Aandachtspunten ten aanzien van het conflict en de context / 112
3.1.3 Aandachtspunten ten aanzien van de deelnemende partijen / 112
3.2 Het opbouwen van een werkrelatie met de deelnemers / 117
3.3 Het eerste contact / 119
3.4 De eerste mediationsessie / 120
3.4.1 Locatie en tafelschikking / 121
3.4.2 De introductie door de mediator / 123
3.4.3 Het psychologisch contract / 127
4 Verbeteren van de kwaliteit van de communicatie / 131
4.1 Communicatie als aangrijpingspunt voor interventies / 131
4.1.1 Verbale en non-verbale communicatie; metacommunicatie / 131
4.1.2 Betekenissen van communicatie; relationele betekenis; framing / 133
4.1.3 Man-vrouwverschillen bij communicatie / 137
4.1.4 Communicatie als een ‘turn-taking game’ (interrumperen) / 138
4.1.5 Conflict als crisis in de communicatie / 140
4.2 Reguleren van het mediationproces: procedures en communicatieregels / 141
4.2.1 Structurering van het probleemoplossend proces door middel van procedures / 141
4.2.2 Toepassen van communicatieregels / 142
4.3 Bevorderen van (directe) communicatie / 144
4.3.1 Driedelige ik-boodschap / 146
4.3.2 Het stimuleren van een open en direct taalgebruik / 147
4.3.3 Actief (laten) luisteren: kweken van empathie en onderling begrip / 148
4.4 Onderkennen van en interveniëren in vastgelopen communicatiepatronen / 150
4.5 Hanteren van emoties / 154
4.5.1 De emoties aandacht geven en benoemen / 157
4.5.2 De emoties gebruiken als belangrijke signalen / 158
4.5.3 Persoonlijke emotieregulatie bevorderen / 159
4.5.4 De betekenisverlening van de emoties veranderen / 161
4.5.5 De emoties op een constructieve manier aan elkaar laten uiten / 162
4.6 Het voeren van afzonderlijke gesprekken (caucusstrategie) / 163
4.6.1 De functie van het voeren van afzonderlijke gesprekken / 164
4.6.2 Strategische overwegingen bij de beslissing tot een caucusgesprek / 167
4.7 Een sfeer van veiligheid scheppen / 170
5 Assisteren bij het behandelen van de conflictkwesties / 173
5.1 De conflictkwesties verhelderen en vaststellen / 174
5.1.1 Wie begint? / 175
5.1.2 Hoe breed of hoe smal? / 175
5.1.3 Elementen van het conflictverhaal / 178
5.2 Het definiëren van de onderliggende belangen / 181
5.2.1 Het inventariseren van de onderliggende belangen / 181
5.2.2 Ordening en prioriteitstelling van de belangen / 183
5.2.3 Formuleren van het probleem (‘framing’) / 184
5.3 Zoeken naar oplossingen / 186
5.3.1 Brainstormen / 187
5.3.2 Gericht naar oplossingen zoeken / 189
5.3.3 Beoordelen op bruikbaarheid en kiezen van een oplossing / 190
5.4 Komen tot een overeenkomst en vastleggen van de afspraken / 192
6 De mediator aan het werk: mediation in praktijk / 195
6.1 Een vertrouwenwekkende, professionele werkrelatie opbouwen / 197
6.1.1 Vertrouwen wekken / 197
6.1.2 Onpartijdigheid en (machts-)ongelijkheid hanteren / 200
6.2 De deelnemers motiveren voor mediation (gezamenlijke inspanning en zelfbeschikking) / 203
6.2.1 Deelnemers richten op gezamenlijk inspanning / 203
6.2.2 Zelfbeschikking van de deelnemers bevorderen / 205
6.3 De kwaliteit van de communicatie tussen de deelnemers verbeteren (begrip, emoties hanteren) / 207
6.3.1 Begrip bevorderen / 208
6.3.2 Conflicten en emoties hanteren / 209
6.4 Het mediationproces structureren / 211
6.4.1 Agenda en procedures waarborgen / 211
6.5 De conflictkwesties behandelen / 213
6.5.1 Conflictkwesties verhelderen en vaststellen / 213
6.5.2 Onderliggende belangen inventariseren / 215
6.5.3 Creatieve oplossingen zoeken en hierover besluiten nemen / 216
Literatuur / 219

Bijlage I Mogelijke tafelschikkingen bij mediation / 231
Bijlage II Beoordelingsinstrument voor het vaststellen van competenties / 233
II.1 De beoordelingsprocedure / 233
II.2 Het beoordelingsinstrument / 236

Trefwoordenregister / 249

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator