Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Arbeidsrecht begrepen

Paperback Nederlands 2022 9789462901544
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. De auteurs bespreken de wet en de rechtspraak met een voortdurend oog op de praktijk. Veel voorbeelden en schema’s ondersteunen de tekst en maken deze toegankelijk. Het boek behandelt alle theorie, maar is vooral praktisch bruikbaar.

In het boek wordt steeds geschakeld tussen de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en de cao. Ook vindt er een koppeling plaats tussen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Deze rechtsgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit maakt het boek ook geschikt voor juridische professionals die werkzaam zijn in de eerstelijnsrechtshulp of -informatie en -advies.

De auteurs hopen met dit boek niet alleen het arbeidsrecht goed over te brengen, maar ook hun enthousiasme voor dit boeiende en steeds maar wijzigende onderdeel van het recht.

Specificaties

ISBN13:9789462901544
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:451
Druk:10
Verschijningsdatum:15-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hannie Geugjes

Hannie Geugjes is als hoofddocent arbeids- en socialezekerheidsrecht verbonden aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij medeauteur van 'Arbeidsrecht begrepen'.

Andere boeken door Hannie Geugjes

Inhoudsopgave

Afkortingen 17

1 Arbeidsrecht in kaart 21
1.1 Inleiding 21
1.2 Korte historie 22
1.3 Afwijkingen van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 24
1.4 Collectieve arbeidsovereenkomst 25
1.5 Keuzemogelijkheden en decentralisatie arbeidsvoorwaarden 41
1.6 Uitleg van cao-bepalingen 42
1.7 Sociaal plan 43
1.8 De ondernemingsraad 44
1.9 Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid 47
1.10 Europees en internationaal recht 47
1.11 Toepasselijk arbeidsrecht binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) 50
1.12 Procederen in het arbeidsrecht 56

2 De arbeidsovereenkomst 59
2.1 Inleiding 59
2.2 Belang arbeidsovereenkomst 59
2.3 De arbeidsovereenkomst 61
2.4 Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht 69
2.5 Oproepovereenkomst 74
2.6 Uitzendovereenkomst 89
2.7 Overige arbeidsrelaties 93
2.8 Aangaan en tot stand komen van de arbeidsovereenkomst 98
2.9 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd 102
2.10 Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst 105

3 Rechten en verplichtingen werkgever en werknemer 123
3.1 Inleiding 123
3.2 Goed werkgever- en werknemerschap 123
3.3 Wijziging arbeidsvoorwaarden 128
3.4 Overgang van onderneming 148
3.5 Grondrechten van werknemers 160

4 Loon 169
4.1 Inleiding 169
4.2 Onderhandelen over salaris 170
4.3 Loonbepalingen in het Burgerlijk Wetboek 171
4.4 Hoogte loon 175
4.5 Als er geen werk wordt verricht 185

5 De arbeidsongeschikte werknemer 193
5.1 Inleiding 193
5.2 Begrip arbeidsongeschiktheid 194
5.3 Hoogte en duur doorbetaling loon bij ziekte 197
5.4 Controle en begeleiding 206
5.5 Weigeringsgronden 212
5.6 Re-integratie 220
5.7 Ontslag tijdens ziekte 228
5.8 Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 235

6 Vakantie en verlof 241
6.1 Inleiding 241
6.2 De opbouw van vakantiedagen 242
6.3 Het opnemen van vakantiedagen 243
6.4 Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen 250
6.5 Verjaren en vervallen van vakantiedagen 252
6.6 Ziekte en vakantiedagen 255
6.7 Uitbetaling vakantiedagen 259
6.8 Buitengewoon verlof of kort verzuim in de cao 260
6.9 Arbeidsduurverkorting 261
6.10 Wet arbeid en zorg 263

7 Gelijke behandeling 273
7.1 Inleiding 273
7.2 Gelijke behandeling mannen en vrouwen 275
7.3 Gelijke behandeling in de arbeidsvoorwaarden tussen fulltimers en parttimers en het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst 285
7.4 Discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte en leeftijd 289
7.5 Andere vormen van discriminatie 297

8 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 305
8.1 Inleiding 305
8.2 Beëindiging van rechtswege 307
8.3 Beëindiging met wederzijds goedvinden 335
8.4 Opzegging van de arbeidsovereenkomst 344
8.5 Beëindiging tijdens de proeftijd 380
8.6 Opzegging wegens een dringende reden: het ontslag op staande voet 384
8.7 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter 395
8.8 De transitievergoeding 413
8.9 De billijke vergoeding 421
8.10 Rechtsmiddelen en termijnen bij ontslag 430
8.11 Collectieve aspecten: vakbonden, medezeggenschap en sociaal plan 431
8.12 Sociale zekerheid 437

Bijlage 1 Verjarings- en vervaltermijnen in het arbeidsovereenkomstenrecht 443

Trefwoordenregister 447

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht begrepen