Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Programmatisch creëren

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2013 9789055946914
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 1368Hoogste positie: 46
Direct te downloaden

Samenvatting

Organisaties worden in rap tempo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke vraagstukken worden complexer. Steeds vaker zoeken overheden, publieke instellingen en bedrijven de oplossing in een programmatische veranderingsaanpak. Succesvol programmamanagement wordt daarmee een belangrijke competentie voor iedere moderne organisatie.

Dit boek behandelt alle facetten van het opzetten en realiseren van een succesvol programma volgens de methode 'Programmatisch Creëren'. Het biedt praktische handreikingen voor doeltreffend programmamanagement in uiteenlopende situaties, steeds vanuit de gedachte dat succes staat of valt met een gedeelde visie en gezamenlijk commitment aan de doelen van het programma. Kernbegrippen van 'Programmatisch Creëren' zijn samenwerking, flexibiliteit, heldere doelen, vertrouwen, verbinding en een goede balans tussen de inhoud van een programma en alle betrokken partijen en hun belangen.

Behalve methoden en technieken geeft 'Programmatisch Creëren' ook antwoord op de vele vragen waar programmamanagers, opdrachtgevers en programmateams in de dagelijkse praktijk van een programma mee te maken krijgen. Ook lijnmanagers zullen door dit boek beter gaan begrijpen wat het werken in programma's betekent voor hun rol. 'Programmatisch Creëren' is daarmee een praktisch handboek voor iedere organisatie die flexibel wil werken.

Specificaties

ISBN13:9789055946914
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:384
Uitgever:Scriptum
Druk:1
Verschijningsdatum:31-5-2013
Hoofdrubriek:Projectmanagement
ISSN:

Expertrecensies (1)

recensie
Programmatisch creëren
Nico Jong | 2 september 2013
Organisaties krijgen te maken met steeds complexere vraagstukken. Zij vragen om een aanpak die rekening houdt met verschillende belangen en die kan verbinden. Vraagstukken komen steeds vaker en sneller op en ook de samenwerkingsverbanden wisselen telkens.
Lees verder

Lezersrecensies

4.3 van de 5
3 stemmen
2
0
1
0
0

Interviews en artikelen (2)

interview
Jo Bos: ‘Een olifant eet je in stukjes’
Hans van der Klis 27 augustus 2013 Nadat hij eerder (met anderen) al een handboek over projectmanagement schreef, heeft Jo Bos nu samen met Anne Jette van Loon en Hans Licht een handboek over programmamanagement geschreven: Programmatisch creëren. ‘Er is een andere taal nodig om in tijdelijke structuren complexe veranderopgaven te realiseren’, zegt Bos. ‘In deze snel veranderende wereld kunnen organisaties veel dingen niet meer alleen doen.’
opinie
De top 3 van Jo Bos
Nienke van Oeveren 31 mei 2013 Jo Bos werkt als zelfstandig adviseur en trainer vanuit Jo Bos & Co. Hij heeft jarenlange ervaring in het leiden en begeleiden van projecten en programma’s. Vanuit de adviespraktijk werkt hij aan de professionalisering van project- en programmamanagement in veel organisaties. Daarnaast begeleidt hij leiderschapsprogramma’s en teams. 'Diepgaande verandering' van Robert Quinn is zijn nummer 1 boek.

Over Jo Bos

Jo Bos werkt als zelfstandig adviseur en trainer vanuit Jo Bos & Co. Hij heeft jarenlange ervaring in het leiden en begeleiden van projecten en programma's. Vanuit de adviespraktijk werkt hij aan de professionalisering van project- en programmamanagement in veel organisaties. Daarnaast begeleidt hij leiderschapsprogramma's en teams.

Andere boeken door Jo Bos

Over Anne Jette van Loon

Anne Jette van Loon is organisatie-adviseur bij Phaos en houdt zich bezig met veranderingsprocessen.

Andere boeken door Anne Jette van Loon

Over Hans Licht

Hans Licht is sinds 1985 tot 2003 managing partner geweest van het adviesbureau Org-id. In 2003 verhuisde hij naar Zweden en werkte hij in Nederland als zelfstandige tot 2013. Daarbij werkte hij samen met onder andere het adviesbureau Phaos. In 2013 startte hij samen met enkele collega's het adviesbureau Organisatieregie. Vanaf 2019 is Organisatieregie onderdeel van het Zweedse bedrijf Johansson Licht AB. Hans heeft vanaf 1985 een visie op projectmanagement ontwikkeld die breed werd toegepast bij enkele departementen en tal van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Deze visie heeft hij in 1996 vastgelegd in een boek. Rond 2000 liep hij in een zeer groot 'multiproject' aan tegen de beperkingen van de projectbenadering en de beheersmatige programmamanagementvisies. Hij ontwikkelde een nieuwe visie op de sturing van programma's, die vastgelegd werd in zijn boek Programmamanagement - Regievoering zonder macht' (2005). Deze visie is later de basis geworden voor verschillende boeken zoals 'Programmatisch Creëren' (2013), 'Regievoeren zonder macht' (2013), 'Netwerkregie' (2016) en 'Het geheim van regievoeren' (2023). Sinds enkele jaren werkt hij samen met het bureau DSP-groep in het zorg- en veiligheidsdomein en het adviesbureau BMC, Hij verzorgt nog maatwerktrainingen en lezingen voor organisaties in de publieke sector op het terrein van regievoering.

Andere boeken door Hans Licht

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

1. Bewust kiezen voor een werkwijze
Programma's, projecten, processen en andere manieren van werken
1.1 Waarom onderscheid?
1.2 Routines, projecten, programma's, processen en improvisaties
1.3 Een goed gesprek over de keuze van de werkwijze
1.4 Doelgericht werken in de lijnorganisatie

2. Programmatisch Creëren
Werken vanuit visie en commitment
2.1 Programmatisch Creëren: visie, verbinding en commitment
2.2 Programmatisch Creëren: de Creatielemniscaat
2.3 Consequenties van Programmatisch Creëren in de praktijk
2.4 Tot slot

3. Varianten in programmasturing
Elk programma is maatwerk!
3.1 Mogelijke varianten
3.2 De voorkeursvariant in de praktijk
3.3 Het keuzeproces
3.4 Betekenis van de keuze
3.5 Tot slot

4. Het programma in fasen
Van initiatief tot en met afsluiting
4.1 De fasering op hoofdlijnen
4.2 De initiatieffase: van eerste idee tot programma-opdracht
4.3 De definitiefase: de creatie van het programma
4-4 Programmacontract en eerste-faseplan
4.5 Programmacontract en business-case
4.6 De realisatiefase: het echte werk
4.7 De afsluitingsfase: zorgen voor een goede afronding
4.8 Tot slot

5. Visie als energiebron
Investeren in de achterliggende droom
5.1 Het belang van een inspirerende visie
5.2 Een goede programmavisie
5.3 'Ja maar ... '
5-4 Komen tot een inspirerende visie
5.5 Afsluitende overwegingen

6. Programmadoelen
Focus in de ambitie
6.1 Doelen
6.2 Doelen en inspanningen: het Doelen-Inspanningen-Netwerk
6.3 Komen tot werkbare doelen
6.4 Tot slot

7. Monitoren en sturen
Weten of je de doelen realiseert
7-l Domeinen van sturing
7.2 Monitoring
7.3 Planning- & control-cycli
7-4 Verzamelen van sturingsinformatie en rapporteren
7.5 Verantwoorden en afrekenen

8. Evaluatie en audit
Leren om het programma te verbeteren
8.1 Waarom leren?
8.2 Begrippenkader
8.3 Evalueren in een programma
8-4 De audit van een programma
8.6 Andere vormen van leren
8.7 Lessen vertalen in nieuw gedrag en afspraken

9. Omgevingsmanagement
Een open oor en oog
9·1 De vier stappen van omgevingsmanagement
9·2 Stap 1: analyse van de stakeholders
9·3 Stap 2: Issue-analyse
9·4 Stap 3: Analyses, waaronder de krachtenveldanalyse
9·5 Stap 4: Bepalen van strategie
9·6 De Mutual Gains-benadering
9·7 Verschillen bij varianten in programmasturing
9.8 Tot slot

10. Risicomanagement
Op zoek naar adders onder het gras
10.1 De risicomanagementcyclus
10.2 Benoemen van risico's
10·3 Analyseren en rangschikken van risico's naar belang
10·4 Maatregelen nemen
10·5 Verantwoordelijkheden toedelen, maatregelen uitvoeren, evalueren en rapporteren
10.6 Tot slot

11. Programmacommunicatie
Systematisch kijken naar communicatie
11.1 Functies van programmacommunicatie
11.2 Een communicatieplan maken
11.3 De communicatiestrategie
11.4 De programmering en de uitvoering van communicatie
11.5 De rol van communicatie in relatie tot specifieke doelgroepen
11.6 Ter afsluiting: de kern

12. Verandermanagement
Zoeken naar de goede veranderstrategie
12.1 Veranderstrategieën
12.2 Kiezen van een veranderstrategie
12·3 Veranderstrategieën en Programmatisch Creëren
12·4 Do's and don'ts bij verandertrajecten
12·5 Wat de veranderaar van Programmatisch Creëren kan leren
12.6 Ter afsluiting

13. Programmasturing
Opdrachtgeverschap in soorten en maten
13.1 Opdrachtgeverschap: algemene uitgangspunten
13.2 Opdrachtgeverschap: maatwerk afhankelijk van de situatie
13.3 Verschillen tussen overheid en bedrijfsleven
13-4 Twaalf aanbevelingen voor goed opdrachtgeverschap
13.5 Ter afsluiting: de kern

14. Programma-organisatie
Maatwerk vaar de interne sturing
14.1 De inrichting van de programma-organisatie
14.2 Rollen in de programma-organisatie
14.3 Het programmateam
14.4 Hoe richt je als programmamanager de organisatie in?
14.5 Besluitvorming en overlegstructuren
14.6 Tot slot

15. Programma's en projecten
Werken vanuit een visie
15.1 Werken vanuit gezamenlijkheid
15.2 Relatie programmamanagement met projecten in de drie sturingsvarianten 15.3 Interveniëren
15-4 Eenheid van visie
15.5 Projectmatig Creëren

16. Programma en lijnorganisatie
Wrijving geeft glans
16.1 De praktijk van macht en invloed
16.2 Gezonde en ongezonde spanning
16.3 De relatie met het lijnmanagement: verschillen tussen de drie sturingsvarianten
16-4 Hoe hanteer je spanningen?
16.5 Relatie met bedrijfsvoering
16.6 Tot slot

17. Het vak van programmamanager
Programmamanagement, een professie
17.1 De keuze voor een bepaalde programmamanager
17.2 Taakgebieden van een programmamanager
17·3 Competenties van een programmamanager
17·4 Competentie-ontwikkeling
17·5 Situationee1leidinggeven
17.6 Tot slot

18. Teamwork
De vijf 'V's van een topteam
18.1 Het samenstellen van een nieuw team
18.2 De 5 'V's van een topteam
18·3 Fasen in teamontwikke1ing
18·4 Groepsdynamische patronen in teams
18·5 Kijken naar teamdynamiek
18.6 De dynamiek tussen teams
18·7 Essenties van teamwork

19. Persoonlijk leiderschap
Werken vanuit zelfkennis
19·1 Persoonlijk leiderschap
19·2 Bezie1d en verbindend leiderschap
19·3 Instrumenten waarmee het zelfinzicht kan worden vergroot
19·4 Persoonlijk leiderschap in programma's
19·5 Tot slot

20. Professionalisering programmamanagement
Gezamenlijk op expeditie
20.1 Past Programmatisch Creëren in e1ke organisatie?
20.2 Kan iedere organisatie Programmatisch Creëren invoeren?
20·3 Professionaliseren van Programmatisch Creëren
20·4 Van 'willen' naar 'doen'
20·5 Succesfactoren en valkuilen
20.6 Programmatisch Creëren en de organisatie van de toekomst

Noten
Literatuurlijst
Begrippenlijst
Auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Programmatisch creëren