Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Boom Basics Aanbestedingsrecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789054543527
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het Aanbestedingsrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Specificaties

ISBN13:9789054543527
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:186
Druk:4
Verschijningsdatum:8-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Pieter Kuypers

Pieter Kuypers is hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht/Professor EU and national public procurement law aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door Pieter Kuypers

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Over Aalt Willem Heringa

Aalt Willem Heringa (1955) graduated from the Rijksuniversiteit Leiden in 1978, where he worked until 1987 as an assistant professor. He was a visiting researcher at the Centre of European Governmental Studies of the University of Edinburgh (1986) and at the European Research Center of the Harvard Law School (1996). In 1989 he completed his Ph.D. thesis 'Sociale Grondrechten' (Social Rights). He has been working at Maastricht University, the Faculty of Law, since 1987; he was appointed full professor of (comparative) constitutional and administrative law in 1995. He is author and editor of numerous books and articles on Dutch Constitutional law, the European Convention on Human Rights, the European Social Charter, comparative constitutional law, US constitutional law, Human Rights and legal education. He served for many years as a Member of the Netherlands Commission on Equal Treatment. He is one of the founding editors of the NJCM Bulletin; of EHRC (European Human Rights Cases); of JB and JB+; of the Maastricht Journal of European and comparative law (MJ); and of EVRM Rechtspraak & Commentaar . He served on the supervisory board of Hiil (the Hague Institute for the Internationalisation of the Law) and on the Supervisory Board of LVO. He is since 2010 a member/vice chair of the supervisory board of Orbis Medical Center, major care and cure organisation in the south of Limburg province. Since 2012 he also serves on the Conseil d’Administration of Paris University Dauphine. Since 2012 he is director of the Montesquieu Institute Maastricht and he is Head of the Public Law Department. In 2013 he worked as European Co-Dean of the China EU School of Law in Beijing.

Andere boeken door Aalt Willem Heringa

Over Corjo Jansen

Corjo Jansen studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt als hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is daar voorzitter van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht. Hij is tevens bijzonder hoogleraar Romeins recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door Corjo Jansen

Inhoudsopgave

I Inleiding en algemeen 9
1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht 9
2 Bronnen, systematiek en opbouw van dit boek 11

II Structuur en overzicht aanbestedingsregels 28
3 Wettelijk kader: ‘hard law’ en ‘soft law’ 28

III Algemene (fundamentele) beginselen van aanbestedingsrecht en uitgangspunten bij het aanbesteden 40
4 Inleiding 40
5 Algemene beginselen van aanbestedingsrecht 41
6 Gelijkheidsbeginsel 41
7 Non-discriminatiebeginsel 44
8 Transparantiebeginsel/doorzichtigheidsbeginsel 46
9 Toepassingsbereik gelijkheidsbeginsel, non-discriminatiebeginsel, transparantiebeginsel 56
10 Evenredigheids-/proportionaliteitsbeginsel 58
11 Beginsel van wederzijdse erkenning 60
12 Beginsel van objectiviteit 61
13 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 62
14 Effectieve of daadwerkelijke mededinging 67
15 Uitgangspunten voor het aanbesteden 69

IV Wie is aanbestedingsplichtig? 71
16 Inleiding 71
17 Overheden 72
18 Publiekrechtelijke instellingen 75
19 Gesubsidieerde instellingen 85

V Overheidsopdrachten 89
20 Inleiding 89
21 Gemeenschappelijke kenmerken 90
22 Gemengde overheidsopdrachten 98
23 Wezenlijke wijziging van een overheidsopdracht 100
24 Raamovereenkomst (art. 33 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.44 e.v. Aanbestedingswet 2012) 103

VI Concessies 105
25 Inleiding 105
26 Concessieovereenkomsten 106
27 Concessie voor werken 108
28 Concessie voor diensten 111

VII Drempels en schema 116
A Art. 4 Richtlijn 2014/24/EU (overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten) en art. 2.1, art. 2.2 en art. 2.3 Aanbestedingswet 2012 116
B Art. 15 Richtlijn 2014/25/EU (nutssectoren) en art. 3.8 Aanbestedingswet 2012 117

VIII Uitzonderingen 118
29 Inleiding 118
30 Uitzonderingen 119
31 Voorbehouden opdrachten 123
32 Inbesteding 124
33 Alleenrecht of uitsluitend recht voor diensten 130

IX Procedures 133
34 Inleiding 133
35 Overzicht procedures 134
36 Openbare procedure (art. 26 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.26 Aanbestedingswet 2012 137
37 Niet-openbare procedure (art. 26 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.27 Aanbestedingswet 2012) 140
38 Selectiecriteria of geschiktheidseisen 141
39 Gunningscriteria 144
40 Concurrentiegerichte dialoog (art. 30 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.28 e.v. Aanbestedingswet 2012) 147
41 Mededingingsprocedure met onderhandeling (art. 29 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.30 e.v. Aanbestedingswet 2012) 151
42 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (‘gunning uit de hand’) (art. 32 Richtlijn 2014/25/EU en art. 2.32 e.v. Aanbestedingswet 2012) 153
43 Elektronische veiling (art. 35 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.117 e.v. Elektronische veiling Aanbestedingswet 2012) 155
44 Raamovereenkomst (art. 33 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.44 e.v. Aanbestedingswet 2012) 156
45 Prijsvraag (art. 66 e.v. Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.42e.v Aanbestedingswet 2012) 156
46 Concessies 157
47 Onderdrempelige opdrachten, sociale en andere specifieke diensten en concessieovereenkomsten voor diensten (2.38 e.v. Aanbestedingswet 2012) 157

X Rechtsbescherming 161
48 Inleiding 161
49 Structuur rechtsbescherming 162
50 Rechtsbescherming Europees 163
51 Rechtsbescherming overige gevallen 170
52 Aard en inhoud van vorderingen 175
53 Toezicht 178

Verklarende woordenlijst (alfabetisch) 180
Trefwoordenregister 183

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Aanbestedingsrecht