Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Materieel strafrecht

Paperback Nederlands 2021 9789403634906
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In de tweede druk zijn de onderwerpen in het Wetboek van Strafrecht nader uitgediept. Het geheel is voorzien van schema's en is onderbouwd met wetgeving en jurisprudentie. De vindplaatsen ervan zijn opgenomen in ruim 2.300 voetnoten, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van open bronnen zodat een ieder deze desgewenst kan raadplegen.

Uitgewerkt is de ontvankelijkheid van het OM, het delict (waaronder wetsinterpretatie), de causaliteit, schuld en opzet (schuld, roekeloosheid, voorwaardelijk opzet, opzet, oogmerk, maar ook voorbedachte rade), de rol van de pleger (samenspanning, voorbereiding, poging, mislukte uitlokking), daderschap (natuurlijk persoon en rechtspersoon), deelneming (doen plegen, uitlokken, medeplegen, medeplichtig), strafuitsluitingsgronden (rechtvaardiging- en schulduitsluitingsgronden), straffen (geldboete, taakstraf, gevangenisstraf, verbeurdverklaring, openbaarmaking vonnis, ontzetting uit de rechten, algemene en bijzondere voorwaarden) en maatregelen (onttrekking aan het verkeer, schademaatregel, ontneming, TBS, ISD, GVM).

Specificaties

ISBN13:9789403634906
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:682
Druk:2
Verschijningsdatum:24-8-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Martin Scharenborg

Martin Scharenborg is jurist-accountant die zich het strafrecht, ondernemingsrecht en fiscaalrecht meester heeft gemaakt. Hij is de auteur van verschillende artikelen en boeken op het gebied van fraude. Eerder heeft hij gewerkt voor forensische accountantskan toren en thans is hij werkzaam als fraudeofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie.

Andere boeken door Martin Scharenborg

Inhoudsopgave

Overzicht strafbaar handelen....................................................................................14

1. Ontvankelijkheid OM............................................................................................17
1.1 Overzicht..................................................................................................................17
1.2 Legaliteitsbeginsel....................................................................................................18
1.2.1 Algemeen..........................................................................................................18
1.2.2 Wetgeving.........................................................................................................24
1.2.3 Bestanddelen eerste lid.....................................................................................24
1.2.4 Bestanddelen tweede lid..................................................................................25
1.3 Jurisdic?e.................................................................................................................27
1.3.1 Overzicht...........................................................................................................27
1.3.2 Delicten in Nederland.......................................................................................28
1.3.3 Delicten op Nederlands (lucht)vaartuig buiten Nederland................................32
1.3.4 Specifieke delicten door een ieder buiten Nederland.......................................35
1.3.5 Specifieke delicten door een ieder buiten Nederland tegen Nederlanders of Nederlandse vervoersmiddelen.................................................................................37
1.3.6 Interna?onale verplich?ngen extraterritoriale rechtsmacht.............................42
1.3.7 Delicten door Nederlander in het buiten Nederland.........................................46
1.3.8 Delicten door Nederlandse ambtenaar in het buiten Nederland......................48
1.3.9 Delicten door personen op Nederlands vaartuig buiten Nederland..................48
1.3.10 Overdracht vervolging.....................................................................................49
1.3.11 Vervolging van een vreemdeling buiten Nederland........................................51
1.3.12 Uitzonderingen volkenrecht............................................................................52
1.4 Verdachte overleden................................................................................................54
1.4.1 Natuurlijke personen........................................................................................54
1.4.2 Rechtspersonen................................................................................................59
1.5 Verbod van dubbele vervolging................................................................................63
1.5.1 Algemeen..........................................................................................................63
1.5.2 Wetgeving.........................................................................................................68
1.5.3 Bestanddelen ar?kel 68, eerste lid, Sr...............................................................68
1.5.4 Bestanddelen ar?kel 68, tweede lid, Sr.............................................................70
1.5.5 Bestanddelen ar?kel 68, derde lid, Sr................................................................71
1.6 Verjaring strafvordering............................................................................................74
1.6.1 Overzicht...........................................................................................................74
1.6.2 Algemeen..........................................................................................................74
1.6.3 Wetgeving.........................................................................................................80
1.6.4 Bestanddelen ar?kel 70 Sr................................................................................81
1.6.5 Bestanddelen ar?kel 71 Sr................................................................................82
1.6.6 Bestanddelen ar?kel 72 Sr................................................................................83
1.6.7 Bestanddelen ar?kel 73 Sr................................................................................90
1.7 Klachtdelict...............................................................................................................91
1.7.1 Overzicht...........................................................................................................91
1.7.2 Algemeen..........................................................................................................92
1.7.3 Wetgeving.........................................................................................................93
1.7.4 Bestanddelen ar?kel 64 Sr................................................................................94
1.7.5 Bestanddelen ar?kel 65 Sr................................................................................97
1.7.6 Bestanddelen ar?kel 66 Sr................................................................................98
1.7.7 Bestanddelen ar?kel 67 Sr..............................................................................101

2. Delict..................................................................................................................103
2.1 Overzicht................................................................................................................103
2.2 Aard van het delict.................................................................................................104
2.3 Delictsomschrijving................................................................................................108
2.3.1 Overzicht.........................................................................................................108
2.3.2 Elementen.......................................................................................................109
2.4 Wetsinterpreta?e...................................................................................................114
2.4.1 Algemeen........................................................................................................114
2.4.2 Extensief/restric?ef.........................................................................................115
2.4.3 Taalkundige/gramma?cale interpreta?e.........................................................117
2.4.4 Historische/toekoms?ge interpreta?e............................................................117
2.4.5 Systema?sche interpreta?e............................................................................119
2.4.6 Logische/teleologische interpreta?e...............................................................119

3. Causaliteit...........................................................................................................121
3.1 Overzicht................................................................................................................121
3.2 Causaliteitsleren.....................................................................................................123
3.2.1 Causa proxima................................................................................................123
3.2.2 Condi o sine qua non......................................................................................123
3.2.3 Adequa?etheorie............................................................................................124
3.2.4 Leer van de redelijke toerekening...................................................................124
3.3 Alterna?ef scenario................................................................................................128
3.4 Bijzondere omstandigheden...................................................................................130
3.4.1 Ouderen..........................................................................................................130
3.4.2 GevaarzeGngsdelicten....................................................................................130
3.4.3 Medisch (nalaten te) handelen.......................................................................131
3.4.4 Bedrijven en instellingen.................................................................................133

4. Schuld en opzet...................................................................................................135
4.1 Overzicht................................................................................................................135
4.2 Algemeen...............................................................................................................138
4.2.1 Voorbedachte rade.........................................................................................138
4.2.2 Combina?es....................................................................................................146
4.2.3 Sport- of speelsitua?e.....................................................................................148
4.3 Afwezigheid van alle schuld....................................................................................151
4.4 Schuld.....................................................................................................................152
4.4.1 Algemeen........................................................................................................152
4.4.2 Zorgplicht........................................................................................................158
4.5 Roekeloosheid........................................................................................................166
4.5.1 Algemeen........................................................................................................166
4.5.2 Restric?eve uitleg...........................................................................................166
4.5.3 Vereisten roekeloosheid.................................................................................168
4.6 Voorwaardelijk opzet..............................................................................................170
4.6.1 Algemeen........................................................................................................170
4.6.2 Het weten.......................................................................................................172
4.6.3 Het willen........................................................................................................176
4.6.4 Opzet of schuld...............................................................................................178
4.6.5 Geestelijke stoornis.........................................................................................184
4.7 OpzeIelijk..............................................................................................................186
4.7.1 Wetsgeschiedenis...........................................................................................186
4.7.2 Algemeen........................................................................................................186
4.7.3 Wetende dat...................................................................................................187
4.8 Oogmerk................................................................................................................189
4.8.1 Algemeen........................................................................................................189
4.8.2 Terroris?sch oogmerk.....................................................................................192

5. Rol strafbaar handelen........................................................................................195
5.1 Overzicht................................................................................................................195
5.2 Samenspanning......................................................................................................196
5.2.1 Algemeen........................................................................................................196
5.2.2 Wetgeving.......................................................................................................199
5.2.3 Bestanddelen..................................................................................................200
5.3 Voorbereiding.........................................................................................................203
5.3.1 Algemeen........................................................................................................203
5.3.2 Wetgeving.......................................................................................................211
5.3.3 Bestanddelen..................................................................................................211
5.4 Poging.....................................................................................................................221
5.4.1 Algemeen.......................................................................................................221
5.4.2 Wetgeving.......................................................................................................227
5.4.3 Bestanddelen..................................................................................................227
5.5 Mislukte uitlokking.................................................................................................233
5.5.1 Algemeen........................................................................................................233
5.5.2 Wetgeving.......................................................................................................236
5.5.3 Bestanddelen..................................................................................................236

6. Daderschap.........................................................................................................239
6.1 Overzicht................................................................................................................239
6.2 Natuurlijke personen..............................................................................................240
6.2.1 Algemeen........................................................................................................240
6.2.2 Feitelijk leidinggevende...................................................................................241
6.2.3 Func?oneel dader...........................................................................................248
6.2.4 Ambtenaar......................................................................................................250
6.3 Rechtspersonen......................................................................................................256
6.3.1 Algemeen........................................................................................................256
6.3.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen...................................................................258
6.3.3 Publiekrechtelijke rechtspersonen..................................................................261
6.3.4 Wetgeving.......................................................................................................266
6.3.5 Bestanddelen ar?kel 51, eerste lid, Sr.............................................................266
6.3.6 Bestanddelen ar?kel 51, tweede lid, Sr...........................................................267

7. Deelnemingsvormen...........................................................................................271
7.1 Overzicht................................................................................................................271
7.2 Plegen.....................................................................................................................272
7.2.1 Algemeen........................................................................................................272
7.2.2 Wetgeving.......................................................................................................272
7.2.3 Bestanddelen..................................................................................................272
7.3 Doen plegen...........................................................................................................274
7.3.1 Algemeen........................................................................................................274
7.3.2 Wetgeving.......................................................................................................277
7.3.3 Bestanddelen..................................................................................................277
7.4 Uitlokken................................................................................................................279
7.4.1 Algemeen........................................................................................................279
7.4.2 Wetgeving.......................................................................................................282
7.4.3 Bestanddelen ar?kel 47, eerste lid, Sr.............................................................282
7.4.4 Bestanddelen ar?kel 47, tweede lid, Sr...........................................................287
7.5 Medeplegen...........................................................................................................289
7.5.1 Algemeen........................................................................................................289
7.5.2 Wetgeving.......................................................................................................298
7.5.3 Bestanddelen..................................................................................................298
7.6 Medeplich?gheid...................................................................................................303
7.6.1 Algemeen........................................................................................................303
7.6.2 Wetgeving.......................................................................................................309
7.6.3 Bestanddelen ar?kel 48, ten eerste, Sr............................................................309
7.6.4 Bestanddelen ar?kel 48, ten tweede, Sr.........................................................312
7.6.5 Bestanddelen ar?kel 49, vierde lid, Sr.............................................................313

8. Strafuitslui)ngsgronden......................................................................................315
8.1 Overzicht................................................................................................................315
8.2 Ontoerekeningsvatbaarheid...................................................................................317
8.2.1 Algemeen........................................................................................................317
8.2.2 Wetgeving.......................................................................................................320
8.2.3 Bestanddelen..................................................................................................320
8.3 Overmacht..............................................................................................................323
8.3.1 Algemeen........................................................................................................323
8.3.2 Overmacht-noodtoestand...............................................................................324
8.3.3 Psychische overmacht.....................................................................................327
8.3.4 Wetgeving.......................................................................................................332
8.3.5 Bestanddelen..................................................................................................332
8.4 Noodweer..............................................................................................................333
8.4.1 Algemeen........................................................................................................333
8.4.2 Noodweer.......................................................................................................334
8.4.3 Noodweerexces..............................................................................................342
8.4.4 Puta?ef noodweer..........................................................................................348
8.5 WeIelijk voorschriK...............................................................................................350
8.5.1 Algemeen........................................................................................................350
8.5.2 Wetgeving.......................................................................................................352
8.5.3 Bestanddelen ar?kel 42, eerste lid, Sr.............................................................352
8.5.4 Bestanddelen ar?kel 42, tweede lid, Sr...........................................................354
8.6 Bevoegd en onbevoegd gegeven ambtelijk bevel...................................................357
8.6.1 Algemeen........................................................................................................357
8.6.2 Wetgeving.......................................................................................................358
8.6.3 Bestanddelen ar?kel 43, eerste lid, Sr.............................................................358
8.6.4 Bestanddelen ar?kel 43, tweede lid, Sr...........................................................361
8.7 Ontbreken van materiële wederrechtelijkheid.......................................................363
8.8 Afwezigheid van alle schuld (AVAS)........................................................................366
8.9 Culpa in causa........................................................................................................370
8.9.1 Algemeen........................................................................................................370
8.9.2 Culpa in causa in rela?e tot noodweer(exces)................................................371
8.9.3 Culpa in causa in rela?e tot overmacht...........................................................372
8.10 Vrijwillige terugtred..............................................................................................376
8.10.1 Algemeen......................................................................................................376
8.10.2 Wetgeving.....................................................................................................380
8.10.3 Bestanddelen................................................................................................381

9. Straffen...............................................................................................................387
9.1 Overzicht................................................................................................................387
9.2 Wel schuld, geen straf............................................................................................388
9.2.1 Algemeen........................................................................................................388
9.2.2 Wetgeving.......................................................................................................389
9.2.3 Bestanddelen..................................................................................................390
9.3 Levenslange gevangenisstraf..................................................................................393
9.3.1 Algemeen........................................................................................................393
9.3.2 Wetgeving.......................................................................................................399
9.3.3 Bestanddelen ar?kel 59 Sr..............................................................................399
9.4 Tijdelijke gevangenisstraf........................................................................................401
9.4.1 Algemeen........................................................................................................401
9.4.2 Wetgeving.......................................................................................................402
9.4.3 Bestanddelen ar?kel 10 Sr..............................................................................403
9.4.4 Bestanddelen ar?kel 21 Sr..............................................................................403
9.4.5 Bestanddelen ar?kel 61 Sr..............................................................................403
9.5 Hechtenis...............................................................................................................404
9.5.1 Algemeen........................................................................................................404
9.5.2 Wetgeving.......................................................................................................406
9.5.3 Bestanddelen ar?kel 21 Sr..............................................................................407
9.6 Vervangende hechtenis..........................................................................................408
9.6.1 Algemeen........................................................................................................408
9.6.2 OmzeGng taakstraf.........................................................................................408
9.6.3 OmzeGng geldboete.......................................................................................411
9.6.4 OmzeGng gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel...........413
9.7 Gijzeling..................................................................................................................418
9.7.1 Algemeen........................................................................................................418
9.7.2 Wetgeving.......................................................................................................419
9.8 Taakstraf.................................................................................................................421
9.8.1 Algemeen........................................................................................................421
9.8.2 Wetgeving.......................................................................................................422
9.8.3 Bestanddelen ar?kel 9 Sr................................................................................424
9.8.4 Bestanddelen ar?kel 22b Sr............................................................................428
9.8.5 Bestanddelen ar?kel 22c Sr.............................................................................436
9.9 Geldboete...............................................................................................................438
9.9.1 Algemeen........................................................................................................438
9.9.2 Wetgeving.......................................................................................................440
9.9.3 Bestanddelen ar?kel 23 Sr..............................................................................442
9.9.4 Bestanddelen ar?kel 24 Sr..............................................................................444
9.9.5 Bestanddelen ar?kel 24c Sr.............................................................................446
9.10 OntzeGng uit de rechten......................................................................................448
9.10.1 Algemeen......................................................................................................448
9.10.2 Wetgeving.....................................................................................................449
9.10.3 Bestanddelen ar?kel 9, vijfde lid, Sr..............................................................450
9.10.4 Bestanddelen ar?kel 28 Sr............................................................................450
9.10.5 Bestanddelen ar?kel 29 Sr............................................................................459
9.11 Verbeurdverklaring...............................................................................................460
9.11.1 Overzicht.......................................................................................................460
9.11.2 Algemeen......................................................................................................461
9.11.3 Wetgeving.....................................................................................................472
9.11.4 Bestanddelen ar?kel 9, vijfde lid, Sr..............................................................473
9.11.5 Bestanddelen 33, eerste lid, Sr......................................................................473
9.11.6 Bestanddelen 33, tweede lid, Sr....................................................................475
9.11.7 Bestanddelen 33a, eerste lid, Sr....................................................................475
9.11.8 Bestanddelen 33a, tweede lid, Sr..................................................................482
9.11.9 Bestanddelen 33a, vierde lid, Sr....................................................................484
9.11.10 Bestanddelen 34 Sr.....................................................................................484
9.12 Openbaarmaking vonnis.......................................................................................485
9.12.1 Algemeen......................................................................................................485
9.12.2 Wetgeving.....................................................................................................486
9.12.3 Bestanddelen ar?kel 9, vijfde lid, Sr..............................................................486
9.13 Voorwaardelijke straffen.......................................................................................487
9.13.1 Algemeen......................................................................................................487
9.13.2 ProeKijd........................................................................................................488
9.13.3 Algemene en bijzondere voorwaarden.........................................................491
9.13.4 Dadelijk uitvoerbaar (DUT)............................................................................507
9.14 Strafmaat..............................................................................................................510
9.14.1 Overzicht.......................................................................................................510
9.14.2 Algemeen......................................................................................................511
9.14.3 Verrekening voorarrest.................................................................................518
9.14.4 Strafverhogend.............................................................................................521
9.14.5 Strafverlagend...............................................................................................526
9.14.6 Samenloop van stra=are feiten....................................................................533
9.14.7 Richtlijnen strafmaat.....................................................................................545

10. Maatregelen.....................................................................................................551
10.1 Overzicht..............................................................................................................551
10.2 OnIrekking aan het verkeer.................................................................................552
10.2.1 Algemeen......................................................................................................552
10.2.2 Wetgeving.....................................................................................................556
10.2.3 Bestanddelen ar?kel 36b, eerste lid, Sr.........................................................557
10.2.4 Bestanddelen ar?kel 36b, tweede lid, Sr.......................................................560
10.2.5 Bestanddelen ar?kel 36c Sr...........................................................................563
10.2.6 Bestanddelen ar?kel 36d Sr..........................................................................567
10.3 Ontnemingsmaatregel..........................................................................................570
10.3.1 Algemeen......................................................................................................570
10.3.2 Wetgeving.....................................................................................................576
10.3.3 Bestanddelen ar?kel 36e, eerste lid, Sr.........................................................577
10.3.4 Bestanddelen ar?kel 36e, tweede lid, Sr.......................................................578
10.3.5 Bestanddelen ar?kel 36e, derde lid, Sr..........................................................580
10.3.6 Bestanddelen ar?kel 36e, vijfde lid, Sr..........................................................582
10.3.7 Bestanddelen ar?kel 36e, zevende lid, Sr......................................................586
10.3.8 Bestanddelen ar?kel 36e, achtste lid, Sr.......................................................588
10.3.9 Bestanddelen ar?kel 36e, negende lid, Sr.....................................................589
10.4 Schadevergoedingsmaatregel...............................................................................591
10.4.1 Algemeen......................................................................................................591
10.4.2 Wetgeving.....................................................................................................600
10.4.3 Bestanddelen ar?kel 36f, eerste lid, Sr..........................................................601
10.4.4 Bestanddelen ar?kel 36f, tweede lid, Sr........................................................605
10.4.5 Bestanddelen ar?kel 36f, derde lid, Sr...........................................................611
10.4.6 Bestanddelen ar?kel 36f, vierde lid, Sr..........................................................612
10.4.7 Bestanddelen ar?kel 36f, vijfde lid, Sr...........................................................613
10.4.8 Bestanddelen ar?kel 60a Sr...........................................................................613
10.5 Terbeschikkingstelling...........................................................................................614
10.5.1 Overzicht.......................................................................................................614
10.5.2 De tbs-maatregel (ar?kel 37a Sr)..................................................................614
10.5.3 TBS met dwangverpleging (ar?kel 37b Sr).....................................................628
10.5.4 TBS met voorwaarden (ar?kel 38 Sr).............................................................636
10.6 Plaatsing inrich?ng stelselma?g daders................................................................644
10.6.1 Algemeen......................................................................................................644
10.6.2 Wetgeving.....................................................................................................646
10.6.3 Bestanddelen ar?kel 38m, eerste lid, Sr........................................................647
10.6.4 Bestanddelen ar?kel 38m, tweede en derde lid, Sr.......................................652
10.6.5 Bestanddelen ar?kel 38m, vierde en vijfde lid, Sr.........................................652
10.6.6 Bestanddelen ar?kel 38n, eerste lid, Sr.........................................................654
10.6.7 Bestanddelen ar?kel 38n, tweede lid, Sr.......................................................655
10.6.8 Bestanddelen ar?kel 38n, derde lid, Sr.........................................................656
10.6.9 Bestanddelen ar?kel 38p, eerste lid, Sr.........................................................656
10.7 Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen.............................657
10.7.1 Algemeen......................................................................................................657
10.7.2 Wetgeving.....................................................................................................658
10.7.3 Bestanddelen ar?kel 38v, eerste lid, Sr.........................................................659
10.7.4 Bestanddelen ar?kel 38v, tweede lid, Sr.......................................................661
10.7.5 Bestanddelen ar?kel 38v, vierde lid, Sr.........................................................664
10.7.6 Bestanddelen ar?kel 38v, vijfde lid, Sr...........................................................666
10.7.7 Bestanddelen ar?kel 38w, eerste lid, Sr........................................................667
10.7.8 Bestanddelen ar?kel 38z, eerste lid, Sr.........................................................668
10.7.9 Bestanddelen ar?kel 38z, tweede lid, Sr.......................................................668
Toelich)ng Serie fraude en integriteit.....................................................................671
Toelich)ng Serie tuchtrecht....................................................................................674
Toelich)ng Serie Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht..............................675
Toelich)ng Serie strafrecht......................................................................................676

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Materieel strafrecht