Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid

Vakantie en verlof

Paperback Nederlands 2020 9789462512238
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

In ‘Individueel Arbeidsrecht Deel 1’ komen naast de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid de onderwerpen vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Individueel Arbeidsrecht Deel 1 is hiermee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek.

Individueel Arbeidsrecht Deel 2:
Bijzondere bedingen, Aansprakelijkheid, Gelijke behandeling, Overgang van de onderneming
ISBN: 978-94-6251-217-7

Individueel Arbeidsrecht Deel 3:
Ontslagrecht
ISBN: 978-94-6251-218-4

Specificaties

ISBN13:9789462512238
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:486
Druk:10
Verschijningsdatum:19-5-2020
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over W.J.P.M. Fase

Prof.mr. W.J.P.M. Fase is emeritus hoogleraar Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg.

Andere boeken door W.J.P.M. Fase

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1 Inleiding
1.1 Het arbeidsrecht; een begripsbepaling
1.2 Het collectieve en individuele arbeidsrecht
1.3 Nietigheid en vernietigbaarheid

2 De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid
2.1 Inleiding
2.2 De overeenkomst tot aanneming van werk
2.3 De overeenkomst van opdracht
2.4 De arbeidsovereenkomst
2.5 Gemengde overeenkomsten
2.6 Flexibele arbeidsrelaties

3 De gezagsverhouding
3.1 Inleiding
3.2 De invulling van de gezagsverhouding
3.3 Het directierecht van de werkgever
3.3.1 Ordevoorschriften

4 Het loon
4.1 Inleiding
4.2 Het loonbegrip
4.3 Geoorloofde loonvormen
4.4 Voldoening van het in geld vastgestelde loon
4.5 Voldoening van het anders dan in geld vastgesteld loon
4.6 Het inzagerecht van de werknemer
4.7 Het tijdstip van loonbetaling
4.8 Plaats van voldoening van het loon
4.9 Looninhouding en loonbesteding
4.10 De vaststelling van de hoogte van het loon
4.11 Minimumaanspraak op loon en oproepovereenkomst
4.12 Geen arbeid, wel of geen loon?
4.13 Geen arbeid wel loon (1); toerekening naar redelijkheid
4.14 Geen arbeid wel loon (2); ziekte, zwangerschap en bevalling
4.15 Een deskundigenverklaring oftewel een ‘second opinion’
4.16 De loonstrook
4.17 Verrekening
4.18 Overdracht en verpanding van het loon
4.19 De ketenaansprakelijkheid voor het te betalen loon

5 De arbeid
5.1 Inleiding
5.2 Persoonlijk arbeid verrichten
5.3 Het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid
5.4 Recht op arbeid/tewerkstelling
5.5 De Wet flexibel werken
5.6 De Arbeidstijdenwet
5.7 De Arbeidsomstandighedenwet
5.8 De Wet arbeid vreemdelingen

6 Arbeidsovereenkomst aangegaan voor (on)bepaalde tijd
6.1 Inleiding
6.2 De arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd
6.3 De omzetting van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd in een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst
6.4 De toepasselijkheid van de conversieregeling
6.5 Verplichte vacaturemelding aan tijdelijke arbeidskrachten

7 Vakantie en verlof
7.1 Inleiding
7.2 De vakantieregeling
7.3 De verlofregelingen

Bijlage 1
Bijlage 2
Rechtspraakregister
Literatuuroverzicht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid