Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Paperback Nederlands 2021 9789001738396
Verkooppositie 1094Hoogste positie: 752
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

- Financiële informatie leren analyseren en risico’s leren inschatten;
- afgestemd op het Europese bedrijfsleven;
- praktijkgerichte benadering, met veel voorbeelden en oefeningen.

Hoe kun je de economische component van de bedrijfsomgeving optimaal analyseren en welke gegevens zijn daarvoor nodig? Algemene economie en bedrijfsomgeving geeft studenten praktisch toepasbare kennis van deze aspecten van het Europese bedrijfsleven.

Ook de invloed van de economische bedrijfsomgeving op de afzet en de winst van een onderneming komt uitgebreid aan bod. Zo krijgen studenten inzicht in de economische risico's waarmee een onderneming te maken heeft.

In 'Algemene economie en bedrijfsomgeving' worden met behulp van overzichtelijke, schematische modellen de causale relaties tussen economische begrippen weergegeven. Ook bevat het boek veel voorbeelden, opgaven (met uitwerkingen), samenvattingen en een kernbegrippenlijst.
Van Algemene economie en bedrijfsomgeving is ook een Engelse versie beschikbaar: Economics and Business environment. Deze vernieuwde, zesde editie is volledig geactualiseerd. Daarnaast worden in deze editie de Sustainable Development Goals (SDG’s) nadrukkelijk behandeld.

Algemene economie en bedrijfsomgeving is relevant voor studenten in het hoger onderwijs, die zich voorbereiden op een managementfunctie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Studenten vinden in de ondersteunende online omgeving o.a. uitwerkingen van de opgaven, uitlegvideo’s over opgaven en lastige begrippen, oefentoetsen per hoofdstuk, samenvattingen per hoofdstuk, feedback en studieadvies. Voor docenten staan er o.a. de uitwerkingen van de opgaven, PowerPoints en een dashboard voor monitoring voortgang én om te zien met welke stof de studenten moeite hebben. Docenten hebben er bovendien de mogelijkheid om hoofdstukken te arrangeren en eigen materiaal toe te voegen.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl (URL TOEVOEGEN: https://toetsopmaat.nl/). Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten en daarnaast een set unieke vragen voor de docent: ideaal voor een tentamen! Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.

Specificaties

ISBN13:9789001738396
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:636
Uitgever:Noordhoff
Druk:6
Verschijningsdatum:20-4-2021
Hoofdrubriek:Algemeen management
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Wim Hulleman

Wim Hulleman is als docent algemene economie verbonden aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Hij schrijft al 25 jaar over dit onderwerp en is samen met Ad Marijs auteur van de gehele serie Algemene economie en bedrijfsomgeving.

Andere boeken door Wim Hulleman

Over Ad Marijs

Ad Marijs is als docent algemene economie verbonden aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Hij schrijft al 25 jaar over dit onderwerp en is samen met Wim Hulleman auteur van de gehele serie Algemene economie en bedrijfsomgeving.

Andere boeken door Ad Marijs

Inhoudsopgave

Inleiding 11

1 De onderneming en algemene economie 15
1.1 Economisch handelen en algemene economie 17
1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie 20
1.3 Absolute en relatieve gegevens 28
Samenvatting 32
Kernbegrippenlijst 33

DEEL 1 De onderneming in de bedrijfstak 35
2 Markten 37
2.1 Markt 39
2.2 Bedrijfstak en bedrijfskolom 40
2.3 Economische orde 44
Samenvatting 47
Kernbegrippenlijst 48

3 De vraag 51
3.1 Behoeften en consumentenvoorkeuren 53
3.2 Prijs 57
3.3 Substituutproducten 63
3.4 Inkomen en bevolkingsomvang 63
Samenvatting 66
Kernbegrippenlijst 68

4 Het aanbod 71
4.1 Kostensoorten 73
4.2 Kosten en concurrentie 79
4.3 Prijsvorming 84
Samenvatting 91
Kernbegrippenlijst 93

5 Concurrentie-intensiteit en concurrentiepositie 95
5.1 Concurrentie-intensiteit 97
5.2 Concurrentiepositie 98
5.3 Methode van Porter 100
Samenvatting 110
Kernbegrippenlijst 111

6 Structuur van de markt 113
6.1 Structuur, gedrag en resultaat 115
6.2 Structuur van bedrijfstakken 116
6.3 Ondernemingsgedrag en resultaat 131
6.4 Productlevenscyclus en concurrentie 134
6.5 Toe- en uittreding 137
Samenvatting 143
Kernbegrippenlijst 145

7 Meso-economie en onderneming 149
7.1 Ondernemingsstrategie 151
7.2 Checklist voor bedrijfstakanalyse 154
Samenvatting 157
Kernbegrippenlijst 158

DEEL 2 Macro-economische omgeving van ondernemingen 161
8 Produceren 163
8.1 Welvaart en welzijn 165
8.2 Toegevoegde waarde 173
Samenvatting 179
Kernbegrippenlijst 180

9 Productiefactoren 183
9.1 Kapitaal 185
9.2 Arbeid 187
9.3 Natuur 202
Samenvatting 205
Kernbegrippenlijst 206

10 Structuur van de economie 209
10.1 De sectoren van de Europese economie 211
10.2 Fasen in de economische groei en innovatie 214
10.3 Groeivermogen op de lange termijn 219
Samenvatting 230
Kernbegrippenlijst 231

11 Bestedingen 233
11.1 Vraagzijde van de economie 235
11.2 Consumptie 235
11.3 Investeringen 240
11.4 Overheidsbestedingen 245
11.5 Export en import 248
Samenvatting 252
Kernbegrippenlijst 254

12 Inkomensverdeling 257
12.1 Inkomensverdeling: feiten en oorzaken 259
12.2 Het sociale systeem 268
Samenvatting 274
Kernbegrippenlijst 275

13 Overheid 279
13.1 De collectieve sector 281
13.2 Taken van de collectieve sector 282
13.3 Inkomsten van de collectieve sector 286
13.4 Twee visies op de rol van de overheid 294
Samenvatting 296
Kernbegrippenlijst 297

14 Conjunctuur 301
14.1 Conjunctuurverloop 303
14.2 De conjunctuur in de EU 308
14.3 Inflatie 312
14.4 Conjunctuurbeleid 315
Samenvatting 318
Kernbegrippenlijst 320

15 Economische relaties 323
15.1 Economische kringloop 325
15.2 Kerngegevens van de economie 331
Samenvatting 337
Kernbegrippenlijst 338

16 Macro-economie en onderneming 341
16.1 Gevoeligheid voor macro-economische variabelen 343
16.2 Conjunctuur 344
16.3 Wisselkoers 350
16.4 Olieprijzen 352
16.5 Lonen 354
16.6 Rente 356
16.7 Checklist toepassing macro-economische variabelen
voor ondernemingen 358
Samenvatting 360
Kernbegrippenlijst 361

DEEL 3 Monetaire omgeving van ondernemingen 363
17 Aanbod van geld 365
17.1 Functies van geld 367
17.2 Geldsoorten 371
17.3 Geldhoeveelheid en binnenlandse liquiditeitenmassa 376
17.4 Banken en toezicht 378
Samenvatting 389
Kernbegrippenlijst 391

18 Vraag naar geld en monetair beleid 395
18.1 Vraag naar geld 397
18.2 Monetair beleid 400
Samenvatting 410
Kernbegrippenlijst 412

19 Vermogensmarkten 415
19.1 Functies en indeling van de vermogensmarkten 417
19.2 Geldmarkt 419
19.3 Kapitaalmarkt 423
19.4 Rentestructuur 433
Samenvatting 437
Kernbegrippenlijst 439

20 Renterisico en rentebeleid 443
20.1 Opzet en doelstellingen van het rentebeleid 445
20.2 Rentegevoeligheid 446
20.3 Renteprognose 447
20.4 Rente-instrumenten 448
20.5 Evaluatie 455
Samenvatting 457
Kernbegrippenlijst 459

DEEL 4 Internationale economische omgeving van ondernemingen 461
21 Internationale economische ontwikkelingen 463
21.1 Wereldeconomie in beeld 465
21.2 Globalisering 473
Samenvatting 488
Kernbegrippenlijst 490

22 Vrijhandel en protectionisme 493
22.1 Comparatieve kostentheorie en vrijhandel 495
22.2 Protectionisme 501
22.3 Betalingsbalans 510
Samenvatting 516
Kernbegrippenlijst 518

23 Internationale samenwerking 521
23.1 Regionale economische samenwerking 523
23.2 De Europese Unie 527
23.3 Internationale organisaties 534
Samenvatting 540
Kernbegrippenlijst 542

24 Valutamarkt 545
24.1 Kenmerken van de valutamarkt 547
24.2 Koersvorming op de contante valutamarkt 550
24.3 Wisselkoersstelsels 560
24.4 Wisselkoersbeleid in de Europese Unie 561
24.5 Koersvorming op de valutatermijnmarkt 569
Samenvatting 573
Kernbegrippenlijst 575

25 Valutarisico en valutabeleid 579
25.1 Opzet en doelstellingen van het valutabeleid 581
25.2 Valutagevoeligheid 582
25.3 Valutaprognose 584
25.4 Valuta-instrumenten 586
Samenvatting 592
Kernbegrippenlijst 594

26 Landenselectie 597
26.1 Selectie op rendement en risico 599
26.2 Filtermodel 600
Samenvatting 611
Kernbegrippenlijst 612
Bijlage Vragenlijst voor de analyse van een buitenlandse markt 613

27 Landenrisico 617
27.1 Economisch en politiek risico 619
27.2 Analyse van het landenrisico 619
27.3 Beheersing van het landenrisico 624
Samenvatting 630
Kernbegrippenlijst 632

Antwoorden tussenvragen 633
Illustratieverantwoording 649
Lijst van afkortingen 650
Register 652

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Algemene economie en bedrijfsomgeving