Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

De jacht op publieke waarde

Hoe overheden opgaven formuleren en realiseren

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789051891799
Verkooppositie 2462Hoogste positie: 664
Direct te downloaden

Samenvatting

Er wordt al jarenlang gesproken over een overheid die ‘opgavegericht publieke waarde realiseert’. Dit boek concretiseert die modeterm. Vanuit verschillende perspectieven van mensen wordt inzichtelij k en concreet gemaakt wat een opgave is, wat publieke waarde is en hoe deze geproduceerd wordt. Het boek werkt uit wat de missie om zoveel mogelij k publieke waarde te realiseren, betekent voor het handelen en organiseren van overheidsorganisaties.

Specificaties

ISBN13:9789051891799
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:216
Druk:1
Verschijningsdatum:24-11-2021
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Henk Wesseling

Prof. dr. H.L. Wesseling (1937-2018) was emeritus hoogleraar algemene geschiedenis in Leiden. Hij schreef een groot aantal succesvolle boeken zoals Vele ideeën over Frankrijk, Frankrijk in oorlog en Verdeel en heers, dat in acht talen is vertaald. In 2012 verscheen zijn succesvolle biografie van Charles de Gaulle, De man die nee zei, dat al tien drukken beleefde.

Andere boeken door Henk Wesseling

Inhoudsopgave

VOORWOORD
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Doel en vraagstelling
1.3 Opbouw van het boek

HOOFDSTUK 2: WAT OPGAVEN ZIJ N EN DE CONTEXT WAARIN OVERHEDEN DAARAAN WERKEN
2.1 Inleiding
2.2 Wat gerichtheid is en waarom een overheid nodig is om goed samen te leven
2.3 Wat opgaven zij n en waarom beleid en uitvoering altij d in eff ectiviteit afnemen
2.4 Het bestuurlij k-juridische en fi nanciële kader waarbinnen overheden werken
2.5 Politiek, bestuur en de traditie consensusbestuur
2.6 Actuele uitdagingen voor het formuleren en realiseren van opgaven
2.7 Conclusies: aangrij pingspunten voor goed bestuur na 2021

HOOFDSTUK 3: PUBLIEKE WAARDE ALS RICHTING GEVEND PERSPECTIEF
3.1 Inleiding
3.2 De ontwikkeling van het denken over een presterende overheid
3.3 Publieke waarde in theorie: de essentie van het concept
3.4 De kritiek op de toepassing van het begrip in Nederland
3.5 De verhouding tussen publieke waarde, politiek en de democratie
3.6 Het arrangement als centraal concept voor realisatie van publieke waarde
3.7 Realisatie van publieke waarde in stelsels
3.8 Opgavegericht werken en organiseren als motor van publiekewaarderealisatie
3.9 Model voor het meten en evalueren van publieke waarde
3.10 Conclusies: opgavegericht werken en organiseren als richtinggevend perspectief

HOOFDSTUK 4: VERSTANDIG HANDELEN IN HET BOUWEN VAN ARRANGEMENTEN
4.1 Inleiding
4.2 Het proces van het bouwen en verbouwen van arrangementen
4.3 Leren in de praktij k
4.4 Verstandig omgaan met complexiteit in het bouwproces
4.5 Procesvoering bij overzichtelij ke en gecompliceerde vraagstukken
4.6 Procesvoering bij principiële en taaie vraagstukken
4.7 Procesvoering bij portfolio’s van opgaven
4.8 Conclusies: verstandig handelen in de praktij k

HOOFDSTUK 5: HET ONTWIKKELEN VAN EEN OPGAVE GERICHTE ORGANISATIE
5.1 Inleiding
5.2 De missie en visie van de organisatie
5.3 Het ontwikkelen van de opgavegerichte organisatie: acht centrale lij nen
5.4 De eerste ontwikkellijn: het integraal en adaptief programmeren van opgaven
5.5 De tweede ontwikkellijn: het combineren van meerdere soorten werkprocessen
5.6 De derde ontwikkellijn: het inrichten van een wendbare structuur met duidelij ke kaders
5.7 De vierde ontwikkellijn: centrale processen die fl exibiliteit en samenwerking stimuleren
5.8 De vij fde ontwikkellijn: het versterken van het vermogen tot samenwerking, participatie en weerbaarheid
5.9 De zesde ontwikkellij n: de organisatie zet in op digitale innovatie en transformatie
5.10 De zevende ontwikkellij n: een middelenfunctie die stabiliteit biedt en voortgang stimuleert
5.11 De achtste ontwikkellij n: ruimte bieden aan professionals en het ontwikkelen van een cultuur van leren
5.12 Conclusies: de kern van het ontwikkelprogramma

HOOFDSTUK 6: LEIDERSCHAP EN PUBLIEKE WAARDE
6.1 Inleiding
6.2 Opgavegericht leiderschap: transformatief, contextueel en situationeel
6.3 Transformatief leiderschap ten opzichte van de gewenste ontwikkeling
6.4 Situationeel leiderschap ten opzichte van de ontwikkeling van mensen
6.5 Contextueel leiderschap ten opzichte van het realiseren van opgaven
6.6 De gouden driehoek van ontwikkeling en een profi el voor een opgavegerichte directeur
6.7 Conclusies: opgavegericht leiderschap

REFERENTIES

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De jacht op publieke waarde